Súťaž v maľovaní veľkonočných vajíčok

Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Obec Nižná Olšava, OO ÚŽS v Stropkove a ZO ÚŽS v Nižnej Olšave  uskutočnia 22. ročník regionálnej súťaže v maľovaní veľkonočných vajíčok dňa 7. apríla 2019 o 15:00 hod. v spoločenskej sále KD v Nižnej Olšave.

Každý súťažiaci donesie so sebou zaujímavo naaranžovaný košík, vajíčka, ktoré bude zdobiť naživo počas súťaže (čo bude mať významný vplyv pri  hodnotení  poroty). Počas výstavy je možný predaj vajíčok.

Každý súťažiaci môže súťažiť len v jednej kategórií !  (tradičná alebo netradičná technika)

Súťažná kolekcia sa nevracia autorom, bude slúžiť za účelom propagácie remeselnej tvorby v obci.

Propozície súťaže na web: www.osveta.sk

Záujemci o účasť v súťaži hláste sa osobne v POS vo Svidníku, na č. t. 75 21068,  alebo e-mailom: pos-msv@svitel.sk v termíne do 29. marca 2019


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk