Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok ZŠ.

V posledných februárových dňoch usporiadalo Centrum voľného času  vo Svidníku  z poverenia MŠVVaŠ a Okresného úradu Prešov, odboru školstva okresné majstrovstvá v basketbale žiakov a žiačok  základných škôl. Turnaje sa uskutočnili v telocvičniach   ZŠ 8. mája a  ZŠ Komenského. Turnaje mali hladký priebeh, no v niektorých zápasoch to bolo tesne a rozhodol iba bod a došlo aj k predlženiu. Víťazom v oboch kategóriách  sa stali žiaci ZŠ Karpatská. Víťazi  jednotlivých turnajov získali možnosť reprezentovať okres Svidník na krajskom kole. Aj keď išlo o okresné majstrovstvá tak súťaži  sa zúčastnili plneorganizované školy mesta Svidník a jedinou školou, ktorá sa sa zúčastnila z mimo mesta Svidník je základná škola Krajné Poľana.

Konečné poradie žiakov:

 1. ZŠ Karpatská

 2. ZŠ 8. mája

 3. Krajná Poľana

Konečné poradie žiačok:

 1. ZŠ Karpatská

 2.  ZŠ 8. mája

 3. ZŠ Komenského


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk