MESTO SVIDNÍK POKRAČUJE V EKOLOGICKÝCH AKTIVITÁCH

Od začiatku roka spustilo mesto Svidník ekologickú kampaň, ktorá má za úlohu postupne naučiť ľudí seriózne pristupovať k separovaniu odpadu a znižovať tak obrovskú záťaž na životné prostredie, ktorá je na niektorých miestach našej planéty už skutočne neúnosná.

Pri tejto príležitosti uskutočnilo mesto niekoľko aktivít aj v utorok 21. mája v Dome kultúry. Akcie sa pôvodne mala uskutočniť na pešej zóne, tomuto úmyslu však zabránilo upršané počasie. „Akcia niesla názov „Osloboďme Svidník od plastov“, keďže vieme, že toho plastu je najviac, a to nielen vo Svidníku, ale celkovo aj v Európe, či vo svete. Cez projekt sa nám podarilo získať financie na trojkoše, do ktorých sa dá separovať odpad a popri tom sme urobili módnu prehliadku, ktorá sa zameriavala najmä na modely z plastov. V prehliadke sa predstavili študenti Strednej priemyselnej školy a žiaci Základnej školy na ulici Komenského, ktorí sa predviedli v úžasných odevoch vyrobených najmä z plastov. Ešte pred samotnou prehliadkou nám päť základných škôl v našom meste spravilo veľmi inšpiratívne workshopy, v ktorých ukázali, že aj plast môže byť užitočný na výrobu rôznych dekorácií. Po módnej prehliadke sa uskutočnila prednáška o triedení odpadu, s dôrazom na recykláciu plastov. Aj týmto spôsobom sme chceli ukázať občanom, aby sa na plast pozerali aj ako na recyklovateľnú vec a nie len na niečo, čo musia okamžite po použití vyhodiť do koša,“ informovala svidnícka hovorkyňa Kristína Tchirová.

(lj)


Autor: redakica

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk