Bude s parkovaním problém aj vo Svidníku?

S problémom nedostatku parkovacích miest sa boria takmer všetky mestá na Slovensku. Najmä tie veľké, ktoré už prijímajú opatrenia týkajúce sa parkovacej politiky a spoplatnenia parkovacích plôch aj v obytných zónach, nielen v centrách miest. Ako je to Svidníku? 

Aj miestna samospráva vníma problematiku parkovania. Kompetentní si uvedomujú, že čochvíľa bude nedostatok parkovacích miest nielen vo väčších mestách na Slovensku, ale že čoraz väčší počet aut prináša aj starosti do menších miest. “V meste Svidník máme verejných parkovacích miest približne 2500,” informovala PR manažérka Kristína Tchirová. Mesto Svidník neprenajíma plochy na parkovanie, teda príjem do mestskej kasy z tohto druhu činnosti nie je žiaden. 

Podľa Tchirovej potreba parkovacích miest sa počas týždňa a denných hodín mení. Večer a cez víkendy sú potrebné parkovacie miesta vo väčšom množstve pri bytových blokoch, keď prichádzajú obyvatelia bytov domov z práce či zo škôl. Počas pracovného dňa  je to opačne, voľné kapacity sú potrebné v centre mesta a pri úradoch. 

Potreba parkovacích miest pri bytových domoch je rôzna. “Sú bytové bloky, kde sú parkovacie miesta postačujúce a sú miesta, kde je stav nevyhovujúci,” dodala Tchirová. 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk