Kauza budovy autobusovej stanovice: SAD Humenné kritizuje mesto

V našom týždenníku sme nedávno priniesli informáciu budove SAD, ktorá je majetkom mesta Svidník. Informácie o ročných nákladoch nahnevali kompetentných zo SAD Humenné. 

Podľa PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej samospráva udržovaním budovy SAD robí službu verejnosti: “Ekonomické náklady vyvažujú verejný záujem.” 

Mesto podľa nej stojí správa budovy 15 300 eur/ročne, za teplo vynakladá 10 200 eur/ročne, za vodné a stočné platí mesto zo spoločných peňazí všetkých 5 600 eur/ročne.  Do tejto položky prispievajú aj nájomníci a majitelia prevádzok. Majitelia si tiež sami hradia elektrinu a teplo.

A tieto slová nahnevali predsedu predstavenstva SAD Humenné Jozefa Lackého a členku predstavenstva Annu Bačíkovú a kritizujú postoj mesta. “V minulosti celý areál stanice bola spoločná investícia Mesta Svidník a štátneho podniku ČSAD Košice. Keďže Mesto Svidník sa nechcelo vzdať svojho majetku - budovy ani nástupíšť, SAD ustúpilo a svoj podiel v roku 2004 predalo mestu za symbolickú korunu. Mohlo to byť aj opačne a teraz by mesto nelamentovalo, že má náklady na prevádzku. Budova mala zarábať a výška zverejnených nákladov je tiež na zamyslenie. Podobná situácia nastáva aj teraz, keď SAD Humenné má záujem odkúpiť časť nástupišťa, aby mohla do neho investovať, no niektorí poslanci sú proti. SAD-ka nepotrebuje nástupište, nástupište je pre ľudí. Ak mesto neprejaví ústretovosť, stratíme záujem o kúpu a majetok odovzdáme mestu, ktoré zo skúsenosti s ním naloží ako s budovou,” napísali nám. 

No samospráva má na celú vec odlišný názor. “Mesto Svidník má vo vlastníctve časť budovy SAD, ktorej priestory ponúkame na prenájom za veľmi dobré ceny,” uviedla K. Tchirová. Dodala, že budú radi, ak sa služby v tomto priestore zlepšia a záujem zo strany obchodníkov vzrastie. Napríklad aj v oblasti rýchleho stravovania. 

Reči o tom, že poslanci sú proti odpredaju nástupíšť, vyvrátila tým, že doteraz sa o tomto návrhu nepadlo na zasadnutí poslancov verejne ani slovo: “Predaj časti nástupišťa doposiaľ nebol predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.”

 

(ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk