Mesto prehralo súdny spor bytovku B6. Nové vedenie dedí další problém.

Žalobu na mesto podal podnikateľ Viliam Čech. Súdny spor sa týkal zaplatenia celkovej dĺžnej sumy takmer 213-tisíc eur. Ide o pochybenia pri obstarávaní a kúpe bytového domu B6. Mesto spor prehralo.

Nová primatorka a zastupiteľstvo majú od svojho nástupu o další problém navyše. Po prácach naviac na parku okolo Ludvika Svobodu, po zrušení a nutnosti sa finančne vysporiadať zo spoločnosťou Metrostav, kvôli zle spracovanemu projektu nadstavby materskej škôlky na Ľudovíta Štúra, musia hľadať financie aj na krytie tohto prehratého sporu. Ak k tomu prirátame pokutu za zberný dvor, či za bytovky na festivalovej, nové vedenie sa musí hľadať odkial vezme funancie bezmála 650 tisíc EUR.

Výstavba bytovky B6 robí vrásky na čele poslancom mestského zastupiteľstva už niekoľko rokov. V spomínanej sume ide o 189 945, 84 a plus súdne poplatky a päťpercentné úroky z omeškania.

O kauze sa v minulosti viackrát rokovalo na mestskom zastupiteľstve. Podľa majiteľa firmy ide o nepredvídané náklady, lebo sa stavba predražila z dôvodu, že narazili na starú skládku stavebného odpadu. No poslancom jeho argumenty nestačili.  Zrušili uznesenie z roku 2014, ktoré hovorilo o navýšení kupnej ceny bytového domu B6 na Karpatskej ulici. Predchádzajúci pimátor Ján Holodňák ale toto uzniesenie nepodpísal.

Exprimátor Holodňák práce naviac odsúhlasil podpisom

“Čo sa týka prác naviac, ja stále deklarujem, že tieto práce boli nutné a potrebné a bez týchto prác by sme bytový blok B6 nemohli postaviť. Dodatky boli schvaľované v mestskom zastupiteľstve, lebo bez nich by sme nemohli pokračovať. Boli iba dve možnosti, buď tieto dodatky schváliť a v stavbe pokračovať, alebo povedať nie, a tým pádom by sme bytovku nedostavali, pretože by sme nedostali príspevky. Tento proces nás stál veľa úsilia, ale výsledok je tu. Stavebná firma dostala dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dostala dotáciu z Ministerstva dopravy. Dotáciu z Ministerstva dopravy je potrebné vyfinancovať. Sociálna komisia by mala v najbližšom čase vylosovať ďalších záujemcov, pretože my už máme zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania, takže je potrebné, aby sme nefinancovali nájom z rozpočtu mesta, ale aby sme mali nájomníkov. Bol podpísaný dodatok so spoločnosťou Službyt o správe týchto bytov kvôli tomu, aby sme mohli požiadať elektrárne o pripojenie týchto bytov. Všetky byty sa losujú za prítomnosti notára. Myslím si, že transparentnejší spôsob neexistuje,” vravel poslancom vtedajší primátor Holodňák.  

Hlavný kontrolór postup Holodňáka kritizoval

Havný kontrolór mesta Ivan Sagan bez okolkov uviedol, že podpis vtedajšieho primátora Holodňáka na dodatku o navýšení ceny za práce považuje na nesprávny. Upozornil na to, že zmluva o kúpe bytovky bola podpísaná a pritom to poslanecký zbor neschválil.  „23. marca 2016 podpísal primátor mesta kúpnu zmluvu na bytový dom B6, čím porušil Dodatok č. 2. Podľa tohto dodatku takáto kúpa podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Podpisom predmetnej zmluvy došlo aj porušeniu zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách, nakoľko táto kúpa nie je finančne krytá,“ uviedol vtedy Sagan. 

 

(ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk