DO POZORNOSTI PRIAZNIVCOM STOLNÉHO TENISU.

Výkonný  výbor Ondavského oblastného stolnotenisového zväzu vo Svidníku pripravuje nový ročník medziokresnej stolnotenisovej súťaže.

Pracovný aktív TJ, ŠK, oddielov spojený so žrebovaním sa uskutoční 09.09.2019 (pondelok) o 17 ,00  hod v Bowling clube -  Športová hala vo Svidníku . VV OOSTZ predbežne počíta s minuloročnými účastníkmi V ligy, ale veľmi rád by privítal na žrebovaní aj nové stolnotenisové družstva. Ondavský oblastný stolnotenisový  zväz  prichádza s ponukou pre nové stolnotenisové oddiely, že môže vytvoriť  ligu, v ktorej by štartovali trojčlenné družstva . V tom prípade by bolo možné hrať iba na jednom stole.

V prípade záujmu o štart v novom ročníku môžete bližšie informácie získať u predsedu stolnotenisového zväzu Miroslava Kurečka na telefónnom čísle 0905 977842.

 

                                                                                                                   Predseda OOSTZ

                                                                                                                Miroslav Kurečko


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk