Zahlasujte za Knihu roka PSK 2019

Podduklianska knižnica (PK) vo Svidníku sa zapojila do 3. ročníka súťaže Kniha roka PSK 2019, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj, Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove spolu so siedmimi verejnými knižnicami Prešovského kraja, ktorá sa koná pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského.


PK do súťaže nominovala tieto knihy:kategória BELETRIA:


Július Paňko: Zárezy kamenistého poľa

Miroslav Majerník: Zrada rytiera Andreasa


kategória ODBORNÁ LITERATÚRA:


Beňko, Kamil – Mičáková, Nadežda – Kudlová, Emília: „Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča – zborník zo sympózia

Jozef Varchol: Kalendarna ta simejna obrjadovist‘ ukrajinciv Slovaččyny (Výročné a rodinné obrady Ukrajincov Slovenska).


Nominované knihy za región Svidník sú vystavené v Podduklianskej knižnici (centrálna požičovňa na prízemí), kde záujemcovia o hlasovanie majú možnosť do nich ešte pred odovzdaním svojho hlasu nahliadnuť.

Hlasovanie bude prebiehať elektronicky prostredníctvom webovej stránky knižnice www.podduklianskakniznica.sk alebo prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré budú od 5.2.2020 k dispozícii v centrálnej požičovni v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Ak sa rozhodnete hlasovať priamo v knižnici, vyplnené hlasovacie lístky odovzdáte pracovníčkam knižnice.

Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v 2. kategórii (odborná literatúra). Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát. Nie je nutné udeliť hlas knihám v obidvoch kategóriách. Hlasovať môžete od 5. februára do 25. februára 2020. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude počas Týždňa slovenských knižníc 2020. Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha roka PSK 2019. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, zápisné zdarma v regionálnych knižniciach PSK na 365 dní. Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh v Krajskej knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove a ako putovná výstava v regionálnych knižniciach PSK.


Kamil Beňko, riaditeľ PK Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk