VEČER S JUBILANTKAMI

V januári tohto roku oslávili svoje významné výročia dlhoročné členky Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Regionálnej rady vo Svidníku, aktívne predstaviteľky  kultúrneho života v regióne, recitátorky Anna Vaňková z Hrabovčíka (70 rokov) a Oľga Uramová zo Svidníka (85 rokov).


Úctyhodné výročie je obzvlášť krásny sviatok, lebo je čo povedať o sebe, o práci, či o svojich úspechoch. Životné a kultúrno-spoločenské aktivity, láska k rodnému kraju, rodnému jazyku, dbanlivý prístup ku svojim koreňom, úcta k našim tradíciám, slovu, piesňam, talent, prezentácie ukrajinskej, slovenskej, ruskej poézie na vysokej úrovni, recitácie - to všetko charakterizuje a dodnes predstavuje podstatu života jubilantiek.

Pri príležitosti týchto významných dátumov sa v sále SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutočnilo slávnostné zasadnutie Regionálnej rady Zväzu, na ktorom sa okrem jeho členov zúčastnili aj zástupcovia múzea a priatelia organizácie. V rámci programu pozdravov Anne Vaňkovej a Oľge Uramovej boli udelené Zlaté medaily Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky ako najvyššie ocenenie organizácie za dlhodobú aktívnu činnosť, zásluhy a významný prínos do kultúrneho života Zväzu. Riaditeľ SNM - Múzea ukrajinskej kultúry odovzdal kvety a zablahoželal jubilantkám Ďakovným listom za dlhoročnú spoluprácu s múzeom, zachovanie a šírenie ukrajinskej kultúry na Slovensku.

Ku blahoželaniam sa pripojili všetci prítomní, ktorí prostredníctvom umeleckého slova, poézie a piesní popriali oslávenkyniam všetko čo do života potrebujú lásku, zdravie, šťastie, radosť a večnú nestarnúcu dušu. Milosť od Boha, od ľudí dobra «na mnohiji i blahiji lita».

                                                                                           

 RR ZRUSR 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk