V Kalništi sa v minulom roku podarili viaceré projekty

Obec Kalnište má 530 obyvateľov, starostom je už druhé volebné obdobie 

Jozef Cauner. V obci jje materská škola od roku 1976, základná škola od roku 1930, zvonica, Dom nádeje, Kultúrny dom spojený s becným úradom z roku 1970. Ten je po čiastočnej rekonštrukcií. Dátumy výstavby spomínaných budov naznačujú, že sa o ne treba denne starať, udržiavať ich. "Niekedy len čakáme, čo kde a kedy vypadne. Zatiaľ  sme sa dokázali vysporiadať s každou vzniknutou situáciou.Snažíme sa v spolupráci s poslancami zapájať a reagovať na rôzne výzvy a projekty v rámci eurofondov. No nie vždy sa všetko podarí k spokojnosti nás aj občanov našej obce," opisuje starosta. 

Projekty na výstavbu detského a multifunkčného ihriska podľa neho stroskotali po piatich rokoch čakania na schválenie. Poľnohospodárska a platobná agentúra im oznámila, že pre nedostatok finančných prostriedkov im ich projekty neschvaľuje.

Veľa námahy, úsilia ale aj finančných prostriedkov ich stálo od roku 2016 rokovanie s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou ohľadom dokončenia kanalizácie a výstavby vodovodu v obci: "V minulom roku sa to začalo pomaly ale isto trochu hýbať, všetci dúfame, že k lepšiemu. Pustili sme sa teda do projektu programu Obnova dediny  na výstavbu oddychovej zóny, boli sme úspešnejší a bola nám poskytnutá čiastka necelých 5-tisíc eur, koncom vlaňajšieho októbra sme projekt ukončili." 


Na výjazdovom zasadnutí vlády v Giraltovciach im vláda schválila 8-tisíc eur na rekonštrukciu Materskej školy interiéru jedálne, kuchyne, aj učebne. Tesne pred koncom roka opravili pódium v sále kultúrneho domu, ktoré slúžilo od prvotnej výstavby Kultúrnosprávnej budovy zo 70-tych rokoch. "Každoročne sa u nás konajú rôzne akcie a začíname už tradične fašiangovým plesom v spolupráci s TJ Topľan, počas fašiangov sme v roku 2018 prvykrát vyskúšali obecnú zabíjačku s dobrým ohlasom, preto chceme pokračovať aj v tejto aktivite, ďalej nasleduje posedenie pri príležitosti Dňa matiek, v júli chystáme dvojňový futbalový turnaj Memoriál Ondreja Dvorčáka, v októbri posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v decembri vianočnú akadémiu. V tomto roku sa pravdepodobne staneme organizátorom okresnej súťaže hasičských družstiev v júni. Viedlo nás k tomu to, že v tomto roku bude zároveň aj 90. výročie založenia Dobrovoľného  Hasičského zboru obce, v ktorom máme momentálne 58 členov. Do budúcna máme podaný projekt na rekonštrukciu miestnej komunikácie cez Miestnu aktívnu skupinu Topoľa," vyratúva starosta. 

 

Koncom roka zaslali žiadosť na Environmentálny fond na rekonštrukciu MŠ - úspora energie. Pokračujú vo výstavbe hasičskej zbrojnice, na ktorú získali od štátu 30-tisíc eur. "Plánov máme strašne veľa ale môžme sa pohybovať len potiaľ, kam nás pustí rozpočet. Ďakujem poslancom za doterajšiu pomoc pri organizácií už spomenutých podujatí a chcem popriať všetkým spoluobčanom pevné zdravie do ďalších dní a rokov," vyznal sa J. Cauner. 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk