Stropkov pripravuje investície do športu, rozvoja cestovného ruchu i školstva

Stropkovská samospráva ráta v tomto s príjmami vo výške 11 338 311 eur, výdavkami v sume 11 336 826 eur. Začiatkom roka prezentoval primátor Ondrej Brendza priority mesta na nasledujúce obdobie. Stropkovčanov čaká viacero zaujímavých projektov, z ktorých väčšina bude financovaná z mimorozpočtových zdrojov. 

 

Dlhodobé projekty – obchvat a námestie

Medzi najdôležitejšie strategické projekty mesta jednoznačne zaradzuje obchvat Stropkova. Ide o investíciu Slovenskej správy ciest, ale mesto na nej participuje a v mnohých oblastiach je investorovi nápomocné. Na tomto projekte sú zainteresované štátne inštitúcie, samosprávy, cez katastre ktorých obchvat prechádza i samotní obyvatelia Stropkova, Bokše, Tisinca a Breznice. V roku 2020 by mal byť ukončený proces majetkovo právneho vysporiadania pozemkov, následne by malo byť vydané stavebné povolenie a termín realizácie je naplánovaný na roky 2022 – 2023. 

„Druhou dlhodobou aktivitou mesta je príprava dokumentácie a príslušných rozhodnutí pre realizáciu poslednej etapy rekonštrukcie námestia. Jej cieľom bude prepojiť historické pamiatky – kaštieľ, sanktuárium, odkryté hradby a zrekonštruované námestie. Našou predstavou je vytvorenie priestoru plného zelene dýchajúceho históriou, ktorý bude zároveň miestom na príjemný oddych,“ uviedol O. Brendza.  

 

Rozsiahle investície do školstva, športu a kultúry

Najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto a pravdepodobne aj budúcom roku bude výstavba novej materskej škôlky na ulici Pod Laščíkom. Mesto na ňu získalo dotáciu 774 722,- eur, pričom so spoluúčasťou mesta dosiahne celková investícia 815 496,84 eur. Kapacita škôlky, ktorá bude elokovaným pracoviskom MŠ na ul. A. Hlinku, bude 80 detí. „Požiadavka na zvýšenie celkovej kapacity stropkovských materských škôl vychádza aj z legislatívnej zmeny, kvôli ktorej bude povinná predškolská výchova zavedená pre všetky 5-ročné deti a pri súčasných možnostiach by sme toto opatrenie nedokázali zaviesť do praxe,“ doplnil primátor.  

V zimných mesiacoch plánujú zrealizovať ďalší z projektov zameraných na marginalizovanú skupinu obyvateľov, a to likvidáciu nelegálnych skládok odpadu Pod Laščíkom a Za jarkom. 

V prvom polroku 2020 by v šiestich lokalitách mesta mali byť do prevádzky uvedené prístupové body pre bezplatné vysokorýchlostné WiFi pripojenie, na ktoré získali prostriedky z výzvy WiFi4EU. 

„Rok 2020 sa bude niesť aj v znamení investícií do tunajších športovísk. V jarných mesiacoch začne rekonštrukcia zimného štadióna za zhruba 350 tisíc eur. Nová sezóna v Stropkove by tak už mala byť na novej ploche s kompletným moderným zázemím. Pokračujeme aj v rekonštrukcii futbalovej tribúny, ktorá sa mení na nepoznanie a je to takým malým darčekom k storočnici futbalu v meste.“

Najneskôr do otvorenia sezóny na letnom kúpalisku by mali byť verejnosti k dispozícii kompletne zrekonštruované tenisové kurty v ich tesnej blízkosti. Ich správcom bude po novom podnik Služba. Letné kúpalisko je v jeho správe od minulého roka a aj tam pripravuje samospráva pre verejnosť niekoľko prekvapení, ktoré oživia letnú sezónu. 

Zaujímavým projektom, kde mesto prepája šport, kultúru i prírodné dedičstvo prihraničného regiónu budú Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov. V rámci neho vybudujú na Ščobe vyhliadkovú vežu s altánkom, vyznačený bude cykloturistický chodník západne od mesta smerom na poľskú hranicu, zrekonštruovaná bude časť turistickej chaty Pod vlekom a pribudne tam aj nová letná terasa. S projektom budú súvisieť aj viaceré športové a kultúrno-spoločenské podujatia naplánované na leto a jeseň. 

 

Verejnosti sprístupnia kostolnú vežu

Jedným z nosných projektov zameraných na rozvoj cestovného ruchu je sprístupnenie veže sanktuária, najvyššej stavby v regióne. „Ide o jeden z bodov môjho volebného programu ešte z volieb v roku 2014. Ide o veľmi náročný projekt, kde je nevyhnutná úzka spolupráca cirkvi ako vlastníka veže, pamiatkarov, archeológov a mesta, ktoré to celé zastrešuje personálne i administratívne,“ zhrnul primátor. V minulom roku sa dostali do finále a ostáva urobiť posledný krok - výber dodávateľa stavebných a rekonštrukčných prác, ich realizácia a samotné sprístupnenie veže. Primátor verí, že v tomto roku túto záverečnú etapu úspešne ukončia a prví návštevníci sa pozrú na Stropkov z tejto neobvyklej perspektívy. 

Veľa prostriedkov poputuje aj do budovania novej cestnej infraštruktúry. Konečne vznikne plnohodnotná prístupová cesta do priemyselného parku, prepoja tiež ulicu Nový riadok s Ulicou akad. Pavlova, čím sčasti odbremenia Hlavnú a pred obchodným domom Mier vybudujú nové parkovisko, ktoré výrazne odľahčí jestvujúce parkovacie plochy v centre mesta. Pokračovať budú aj v investíciách do modernizácie odpadového hospodárstva a aktuálne vyberajú lokality na ďalšie polopodzemné kontajnerové stojiská. 

 

Rok významných výročí

Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva si Stropkovčania 15. marca pripomenú 616. výročie prvej písomnej zmienky (12. 3. 1404). Po dvoch rokoch budú na slávnosti udelené ocenenia mesta významným osobnostiam a kolektívom, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu Stropkova. Storočnicu bude oslavovať stropkovský futbal a v máji uplynie 60 rokov od vzniku podniku Tesla, ktorého existencia významne formovala novodobú históriu Stropkova. Okrúhle jubileum, 40. ročník Stropkovskej dvadsiatky, najstaršieho športového podujatia v regióne, si v máji pripomenú tamojší bežci. Z ďalších podujatí spomeňme 26. stropkovský jarmok, ktorý sa uskutoční od 31. 7. do 2. 8. a pripravené sú aj ďalšie zaujímavé podujatia. 

Peter Novák, hovorca mesta Stropkov


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk