8. máj je svetovým dňom Červeného kríža. Územný spolok Svidník funguje už 44 rokov

Aj Červený kríž má svoj  svetový deň, ktorým je ôsmy máj.  Svoje zastúpenie má aj vo Svidníku a bol zalozeny 31.decembra 1976.  Zahŕňa rôzne sociálne činnosti, kurzy, darcovstvo krvi či dobrovoľníctvo. Oslovili sme jeho riaditeľa, Slavomíra Sakalika, aby nám o jednotlivých aktivitách prezradil viac.

Pôsobí na území troch miest – Svidník, Stropkov a Giraltovce

 

Vlani bolo sté výročie vzniku Červeného kríža v Československu. Červený kríž bol založený v Prahe v roku 1919 na základe deklarácie a následne vznikali jednotlivé spolky. „Územný spolok vo Svidníku vznikol  pred 44 rokmi. Pôsobí na území miest -  Svidník, Stropkov i Giraltovce. Hlavné sídlo medzinárodnej organizácie Červeného kríža  je vo švajčiarskej Ženeve, ďalej existujú jednotlivé národné organizácie, územné spolky, ktorých je na Slovensku momentálne 35 a pod nimi sú ešte miestne spolky, ktoré vznikajú napríklad v rôznych dedinách,“ priblížil v úvode S.Sakalík.

 

K dispozícii je aj pátracia služba

 

Pod Červený kríž patrí naozaj mnoho aktivít,  ako sú napríklad sociálne činnosti (asistenčná služba, prepravná služba, požičovňa zdravotníckych pomôcok či sociálne poradenstvo), kurzy opatrovania, kurz prvej pomoci či hygienické minimum, potravinová pomoc, ktorá je veľmi prospešná aj v tomto období, počas pandémie, ale tiež dobrovoľníctvo, ktoré je jedným zo 7 princípov a jeden zo spôsobov podpory práce v SČK. „Patrí tu i pátracia služba, v rámci ktorej je k dispozícii pátranie po osobách, sprostredkovanie „Odkazov Červeného kríža“, pátranie po osude osôb počas I. a II.svetovej vojny, získanie dokumentácie o väznení v koncentračných, zajateckých táboroch a na nútených prácach i pátranie po hroboch vojakov.“

 

Do budúcna sa plánuje i aktívna prepravná služba

 

Od riaditeľa, Slavomíra Sakalika, sme sa dozvedeli, že jednotlivé územné spolky sú rôznorodé. Nemôže sa teda kazdý z nich venovať všetkým činnostiam naplno.  „Slovenský červený kríž, Územný spolok Svidník sa najviac venuje edukácii  prvej pomoci a kurzom opatrovania alebo kurzom prvej pomoci. Máme zriadenú i prepravnú službu, „kvázi“ sociálny taxík, momentálne na to však nie sú finančné prostriedky, ani dostatočne vybavený automobil. Veríme, že v budúcnosti, bude táto prepravná služba aktívna.

 

Vyskúšajte dobrovoľníctvo...

 

Zaujímali sme sa, čo by mal robiť človek, ktorý by sa chcel stať súčasťou Červeného kríža. „V prvom rade je potrebné vypísať prihlášku a zaplatiť „členské“ v hodnote dvoch eur.  Dobrovoľníctvo je od slova dobrovoľne a preto je najväčšou odmenou úsmev očí človeka, ktorému pomôžete.“  

 

„Pomáhame v karanténnom centre i na hranici vo Vyšnom Komárniku“

 

V závere sme sa opýtali, ako pomáha Červený kríž vo Svidníku počas pandémie. „Svidníku i Stropkovu sme ponúkli pomoc s roznáškou potravín i liekov. V oboch mestách však nebol záujem o túto službu zo strany verejnosti, keďže si nákupy riešia cez svojich rodinných príslušníkov. Zamerali sme sa preto na pomoc repatriantom v karanténnom centre vo Svidníku a v reagulačnom stanovišti na hranici vo Vyšnom Komárniku,“ povedal v závere.

 

-pk-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk