75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe

8. mája uplynulo už 75 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Tento deň je v Slovenskej republike dňom pracovného pokoja a je pomenovaný ako Deň víťazstva nad fašizmom.

Po tomto významnom dni sú pomenované mnohé ulice, sídliská a školy. Aj naša škola, ZŠ na Ulici 8. mája, Svidník, nesie meno po tomto významnom dni. Ukončenie druhej svetovej vojny si každoročne pripomíname na hodinách dejepisu, na nástenných novinách, besedou s historikom, tematickými hodinami dejepisu i účasťou na oslavách a exkurziami do okolia, pretože kraj pod Duklou priam dýcha spomienkami z rokov 1944/45. Tento školský rok sme si už od jeho začiatku pripomínali 75. výročie KDO, oslobodenia Svidníka bohatými aktivitami - natočením videa s pamätníčkou 2. svetovej vojny, 2. miestom v regionálnej súťaži Z histórie svidníckeho regiónu, aktívnou účasťou na diskusii i na výstave o oslobodení Svidníka, absolvovali sme zaujímavú exkurziu v spolupráci s Gymnáziom DH Svidník v rámci projektu Erasmus + spolu s poľskými, nórskymi a litovskými žiakmi. V dnešnej dobe domáceho vyučovania si aspoň online pripomenieme tento významný deň v dejinách ľudstva. Ďakujeme, že už 75 rokov môžeme žiť v mieri.

Mgr. Ingrid Fedorkovičová

Foto z archívu I. Fedorkovičovej


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk