Škôlka na Ul.8.mája je síce zavretá, no pedagógovia sú s deťmi aj tak v kontakte

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu ohľadom pandémie je pedagogická činnosť v značnej miere obmedzená aj v Materskej škole na Ul.8.mája vo Svidníku. Ako sme sa dozvedeli od riaditeľky škôlky, Ľuboslavy Binderovej, nie je možné posielať úlohy pre deti domov e – mailom tak, ako to realizujú základné školy, keďže predškolské vzdelávanie nie je povinné a hlavne z toho dôvodu, že v materských školách sa neuplatňuje školský systém vyučovania. Výchovno vzdelávací proces prebieha v materských školách  formou hier, vzdelávacích aktivít a hravých edukačných činností založených na metóde zážitkového učenia. Na základe uvedeného teda nie je ani možné vykonávať prácu doma, tzv.home office. Napriek tomu, že situácia nie je ideálna a deti nemôžu škôlku navštevovať, sa pedagógovia s rodičmi i deťmi kontaktujú.

 

Pre predškolákov vytvorili špeciálny odkaz „Ideme do školy“

 

Prostedníctvom webového sídla škôlky ms8maja.webnode.sk pre rodičov od 30.marca vytvorili odkaz „Škôlka na doma“, v ktorom rodičia nájdu rôzne nápady a námety, ktoré spolu s deťmi môžu realizovať v pohodlí domova a tak si spríjemniť chvíle, o ktoré sa nám všetkým postarala pandémia „Samozrejme, nezabudli sme ani na predškolákov, ktorých čakal zápis do základných škôl. Pre nich sme vytvorili špeciálny odkaz „Ideme do školy“. Aktivity v ňom boli zamerané na grafomotorické cvičenia, pomenovanie obrázkov, vytlieskavanie slabík, určovanie počtu, prvej a poslednej hlásky v slove (podľa vzoru). Ďalšie aktivity boli zamerané na pomenovanie farieb a s nimi súvisiacich obrázkov, vyfarbovanie podľa pokynov a zároveň na zopakovanie a spočítanie geometrických tvarov,“ prezradila riaditeľka a dodala, že v závere tohto odkazu budúci predškoláci mali pomenovať písmená, ktoré poznajú a podpísať sa do okienka. „Veríme, že deti (nielen predškoláci) samostatne alebo s pomocou rodičov úspešne zvládli zadanie týchto aktivít, keďže nám od nich prichádzala aj spätná väzba cez zaslané fotografie, z ktorých sa veľmi tešíme. Držme si place, aby sa táto neľahká epidemiologická situácia konečne skončila a aby sme sa čo najskôr všetci zdraví opäť stretli v našej zelenej škole na Ul.8.mája vo Svidníku, v ktorej práve prebieha zápis na školský rok 2020/2021. Nezmeškajte preto termín podávania žiadostí o prijatie do MŠ od 30. apríla do 30.mája 2020,“ povedala v závere nášho rozhovoru.

 

-pk-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk