Kto daroval krv?

 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82 , 089 01 Svidník,

č. t. : 054/7521396, svidnik@redcross.sk, ekonom.sk@redcross.sk

 

Menný zoznam BDK, ktorí darovali krv na HTO vo Svidníku,

 dňa 06.05.2020

 

 

Meno a priezvisko

Počet odberov

 

Viliam Vašuta

28

 

Martin Jurčenko

33

 

Lívia Maliňáková

2

 

Vladislav Brožina

P

 

Gabriela Kaliňaková

7

 

MUDr. Radoslav Džupin

35

 

Gabriela Oleárová

41

 

Erik Vrabeľ

42

 

Ing.Róbert Kočiš

15

 

Anton Vaškanin

96

 

Vladimír Perháč

83

 

Natália Goriščáková

5

 

Jana Malačinová

4

 

Slávka Pilipová

40

 

Katarína Švarná

P

 

Kamil Ripper

14

 

Rastislav Kundrát

3

 

Ľuboš Kosť

3

 

Veronika Cinová

2

 

Adam Popovec

11

 

Pavol Popovec

3

 

Ján Drab

12

 

Michal Iľkanin

8

 

Adrián Gužo

16

 

Dušan Kuzma

15

 

Miloš Vaňušanik

9

 

Jaroslav Senaj

21

 

Katarína Vansová

4

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk