Pietneho aktu pri príležitosti 8.mája sa zúčastňuje množstvo ľudí. Tento rok bez účasti širokej verejnosti.

8.mája si Slovensko pripomenulo Deň víťazstva nad fašizmom. Tento dátum sa vzťahuje na výročie kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá vstúpila do platnosti 8.mája 1945. Aj Svidníčania si každoročne pripomínajú túto významnú udalosť výstupom na tri pietne miesta – Dukla, Pamätník sovietskej armády a Socha armádneho generála Ludvíka Svobodu. Kvôli aktuálnej siutácii súvisiacej s koronavírusom, je zákaz zhromažďovania sa a preto sme zisťovali, ako to prebehne tento rok.

8.máj tento rok bez širokej verejnosti

Prednosta Okresného úradu vo Svidníku, Jozef Baslár, podotkol, že zákaz verejných podujatí platí aj pre nich ako pre štátny orgán. „Samozrejme, nikomu to nemôžeme zakázať.  To znamená, že ak sa jednotlivci rozhodnú ísť napríklad zapáliť sviečku, môžu tak urobiť. Tieto záležitosti sme už pred časom riešili aj so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Žiadne oficiálne stretnutie sa tento rok konať nebude,“ vysvetlil a dodal, že v rámci úradu chodia na pietne miesta štyri až päťkrát ročne. „Všetky tieto podujatia majú vždy bohatú účasť. Napríklad v rámci Karpatsko  - duklianskej operácie sú tisíce ľudí. Sviatku spomínaného 8.mája sa zúčastňuje približne 150 ľudí,“ prezradil.

Od PR manažérky mesta, Kristíny Tchirovej, sme sa dozvedeli, že Mestský úrad vo Svidníku sa štandardne zúčastňuje týchto pietnych aktov na pozvanie Okresného úradu. „Je nám ľúto, že tento rok nebolo možné z dôvodu pandémie zorganizovať pietny akt, no napriek tomu sme sa v malom zoskupení ľudí rozhodli vzdať úctu padlým vojakom. Na čele s pani primátorkou sa toho zúčastnila delegácia piatich ľudí, ktorí sa poklonili na všetkých troch pietnych miestach a položili kytičky,“ priblížila.

-pk-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk