Lukáš Dubec bude novým riaditeľom Technických služieb. TECHNICKÉ SLUŽBY BY MAL ZAČAŤ RIADIŤ OD SEPTEMBRA

Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači: Ing. Peter Kuderjavý, PhD., Ing. Marek Sadiv a Mgr. Lukáš Dubec. Výberová komisia ako úspešného uchádzača vyhodnotila Mgr. Lukáša Dubca.

Riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Michal Pich požiadal primátorku mesta o uvoľnenie z funkcie riaditeľa a o ukončenie pracovného pomeru. Preto primátorka vyhlásila 6.apríla 2020 výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Svidník. Výberová komisia bola vytvorená z Mgr. Vladimíra Kaliňáka, Mgr. Kamila Beňka, PaedDr. Jozefa Poperníka, Ing. Nikolaja Vlčinova a Jána Iľova. Výberové konanie bolo 29. 5. Uchádzači absolvovali výberové konanie ústnym pohovorom spôsobom verejného vypočutia. O post riaditeľa Technických služieb mali záujem traja kandidáti: Ing. Peter Kuderjavý, PhD., Ing. Marek Sadiv a Mgr. Lukáš Dubec. Výberová komisia ako úspešného uchádzača vyhodnotila Mgr. Lukáša Dubca.

Na výberovom konaní uchádzači predložili koncepcie. V prvej fáze mali 15 minút na to, aby predstavili svoju osobu, ako aj svoju víziu rozvoja a riadenia Technických služieb. „V druhej časti uchádzačom kládla otázky komisia. Každý z týchto uchádzačov bol v miestnosti sám, ostatní dvaja boli v inej miestnosti. Ešte predtým si však vyžrebovali poradie, v akom sa pôjdu predstaviť členom komisie. Každý z pohovorov trval približne 45 minút,ô informoval pred časom predseda výberovej komisie Vladimír Kaliňák. Komisia odporúčila ako úspešného kandidáta L. Dubca. Primátorka mesta predloží meno kandidáta mestskému zastupiteľstvu túto stredu. Konečné rozhodnutie tak bude na poslancoch. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk