Ďalšie peniaze na rekonštrukciu a zastrešenie ľadovej plochy

Vláda schválila na výjazdovom rokovaní 300-tisíc eur na zastrešenie existujúcej ľadovej plochy a úpravu areálu. Mestskí poslanci by mali na zastupiteľstve schváliť Zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a o spolupráci pri vytvorení športového centra pri základnej škole. Uzatvorením zmluvy sa získa ďalší potrebný zdroj financovania na rekonštrukciu a zastrešenie ľadovej plochy.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH)  a Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uzatvorili dňa 14.11.2019 Zmluvu o podpore národného športového projektu (ďalej aj ako „Dotačná zmluva“), ktorou Ministerstvo poskytlo SZĽH finančné prostriedky podľa zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre obdobie použitia finančných prostriedkov od 01.01.2019 do 31.12.2021 na účel, ktorým je podpora výstavba a technické zhodnotenie zázemia hokejových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa, klubovňa), investície do nevyhnutnej obnovy hokejových štadiónov (strecha, opláštenie, plocha, mantinely, technické zariadenia). Bližšie informácie budú prezentované formou prezentácie na zasadnutí MsZ. (red)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk