Viera Kačuriaková naučila hrať na klavíri viac ako 90 absolventov. UČILA HRAŤ AJ SPEVÁČKU KRISTÍNU.

Na Základnej umeleckej škole vo Svidníku pôsobí Viera Kačuriaková takmer celý svoj profesionálny život. Hrať na klavíri naučila vyše 90 žiakov počas 42 ročnej pedagogickej praxe. Jej prvá absolventka je dnes jej kolegyňa a jej dcéra žiačka.

Najprv na Ľudovej škole umenia vo Svidníku študovala u vtedajšej pani riaditeľky Emy Dutkovej. Bolo to v roku 1967. “Naučila ma hrať na klavíri. Potom som pokračovala v štúdiu klavírnej hry na Konzervatóriu v Košiciach.“Klavír som študovala  u pána  profesora Pavla Novotného  a hneď po maturite v roku 1978 som sem prišla externe učiť,” zaspomínala si na svoje začiatky pani učiteľka Viera Kačuriaková. Po absolutóriu konzervatória nastúpila v roku 1980 ako interná učiteľka do umeleckej školy a je tu do dnešného dňa. Od nástupu vyučovala klavír a zároveň korepetovala huslistov, dychárov, spevákov aj akordeonistov . Taktiež pôsobila v učiteľskom spevokole ako korepetítorka. V rokoch 1989 - 1992 bola prvou zástupkyňou riaditeľa školy.  Počas  pedagogickej praxe mala viac ako 90 absolventov, ktorí úspešne ukončili hru na klavíri. „ Moja prvá žiačka, ktorá išla študovať na konzervatórium bola Monika Zasadová, teraz Leľová, ktorá sa vrátila na našu Základnú umeleckú školu a je mojou kolegyňou.”

DOKONALÝ ÚSPECH

Pani Kačuriaková má na svojom konte viacerých úspešných žiakov. “To, že sa niekto rozhodol v štúdiu hry na klavíri pokračovať bol pre mňa vždy  úspech. Ide o žiakov ako napríklad: Monika Zasadová,Vlado Hrinko, Majka Červeňáková, Taňa Pavlíková, Janette Macková,  Renáta Jurášiová, Lenka Sopoligová, Michala Mňahončaková , Daniela Kačmárová,  Kristína Peláková, Nela Gajdošová.  Sú to také zvučné mena len tým,že sa rozhodli ísť študovať ďalej. Väčšina z nich vyučuje na Základných umeleckých školách po celom Slovensku, aj v Čechách, Daniela Kačmárová vyučuje klavír na Konzervatóriu v Košiciach, Kristína Peláková sa venuje svojej speváckej kariére,” prezradila pani Kačuriaková.

Počas celej pedagogickej praxe sa takmer každoročne zúčastňovala so žiakmi klavírnych súťaži – regionálnych (Stropkov, Svidník, Snina), krajských (Spišská Nová Ves, Košice), celoslovenských a medzinárodných (Bojnice, Trnava, Banská Bystrica, Košice). Na ZUŠ vo Svidníku organizovala nespočetné množstvo triednych akcií (napr. Etudový maratón, Klavír a Suchoň, Koncertiky pre kamarátov), rôznych koncertov, regionálnych súťaží (napr. Moderný klavír, Rozprávkový klavír) samozrejme za pomoci kolegov. Za veľmi prínosné a obohacujúce pani učiteľka považuje, že všetkých svojich žiakov každoročne nahrávala na video a ostála im tak hodnotná pamiatka na celé štúdium, kde môžu aj sami vidieť a počuť ako sa počas jednotlivých rokov vo svojej hre zlepšovali.

Krásnou  symbolikou je pre ňu to, že Monika Zasadová - Leľová bola jej prvá absolventka. “A teraz jej dcéra Olívia u mňa končí klavír, čiže taký symbolický záver pre mňa na Základnej umeleckej škole.” 

TALENTOVANÁ RODINA

Pani Viera Kačuriaková pochádza z muzikantskej rodiny . Otec Jozef Kačmár bol učiteľom na ZUŠ v Stropkove, brat Jozef Kačmár vyučuje husle na ZUŠ vo Svidníku. Hudobný talent dostali do vienka aj deti. Syn Juraj študoval hru na husliach u p. uč. Jozefa Kačmára a dcéra Janka študovala akordeón u p. uč. Márii Vaňugovej, pokračovala v štúdiu na konzervatórium v Košiciach, potom na VŠMU v Bratislave. Dnes je na materskej dovolenke, no spolu s manželom založili a vedú Súkromnú základnú umeleckú školu. 

SRDCOVKA MAKOVICA

40 rokov pôsobí vo folklórnom súbore Makovica. “Najprv som tancovala, potom som hrala v hudobnej zložke  na kontrabase, neskôr som viedla hudobnú zložku v Makovičke. A od roku 1998 korepetujem v tanečnej zložke až do dnešného dňa.” Jej ďalšie záľuby sú ručné práce – pletenie a háčkovanie a v neposlednom rade vnúčatá. “Na to, že sa budem môcť viac venovať vnúčatám sa teším veľmi,”uzavrela pani učiteľka.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk