TISÍCE KÍL BIOLOGICKÉHO ODPADU Z VAŠICH ZÁHRAD

Mesto Svidník spustilo vývoz zeleného odpadu 21. júla 2020. Každý druhý týždeň boli vyvezené tony biologického odpadu pracovníkmi TS mesta Svidník. Odpad putoval na mestskú Kompostáreň a bol zhodnotený v podobe kompostu pre občanov, ktorý si môžu vyzdvihnúť na Zbernom dvore vo Svidníku.

Vytriedených 12 930 kg zeleného odpadu

V prvom zbere 21. júla sa takto vyviezlo 3120 kg., 4. augusta sa vyviezlo 3310 kg, 18. augusta 3500 kg a 2. septembra 3000 kg. Občania Svidníka takto doteraz vytriedili skoro 13 tisíc kilogramov zeleného odpadu. Najlepšie nakladanie so zeleným odpadom je jeho kompostovanie a ideálne na vlastnej záhrade. Vieme, že Vás trápi priestor na kompostovanie, preto sa uchádzame o prostriedky na zakúpenie kompostérov.

Mesto Svidník čaká na vyhodnotenie výziev na kompostéry pre domy a nádoby na biologicky rozložiteľný odpad pre byty. Žiadosti boli podané ešte na jeseň v roku 2019. 

Ďakujeme, že triedite milí Svidníčania, a preto budeme tento zber opakovať do konca vegetačného obdobia. Najbližšie 16. 9. 2020. 

Čo s ostatným odpadom

Komunálny odpad ďalej vkladajte do bežných smetných nádob. Triedený odpad patrí do farebných košov. Plast, tetrapak, plechovky do žltého, papier do modrého a sklo do zeleného koša. Veľkoobjemový odpad z domácností budete môcť vyhodiť do veľkoobjemových kontajnerov na obvyklých stanovištiach. O termíne Vás budeme včas informovať. 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk