DENNÉ CENTRUM VO SVIDNÍKU JE MESTSKOU ORGANIZÁCIOU, KTORÁ SA VENUJE NAŠIM SENIOROM UŽ VEĽMI DLHO

Ženy seniorky z centra svorne tvrdia, že Denné centrum pri MsÚ vo Svidníku je ich spása. Je to miesto, kde sa vždy stretnú a porozprávajú a necítia sa samé. V centre je stále veselo, nezabúda sa ani na oslavy jubileí. Mnohaja lita spievajú často a radi. Pobyt v centre si seniori spestrujú rôznymi súťažami, či maľovaním. Všetky ženy sú šikovné, každá vyniká v niečom inom. Spoločne sušia huby i bylinky, ktoré potom uskladňujú vo vlastnoručne ozdobených dózach. Počas zaváracej sezóny si navzájom vymieňajú rôzne recepty, skúšajú potom pripraviť rôzne čalamády, či nátierky na hrianky.

Usporadúvajú tiež opekačky i športové hry, spolu obdivujú krásy prírody. Zvyknú si zaspievať a zatancovať, aj keď sa smejú, že už svoje majú veru odtancované. Venujú sa aj psychomotorickým cvičeniam a hrám, zaujímavá je pre seniorov z centra aj muzikoterapia. Nezabúda sa ani na trénovanie mysle. Čítajú dennú tlač aj časopisy, rozoberajú rôzne témy, diskutujú o bežných radostiach i starostiach, zdieľajú aj svoj smútok. Svoje spomienky na tie najkrajšie momenty  spoločné chvíle zaznamenávajú do kroniky. Do centra veľmi rada chodí aj zakladateľka ženskej speváckej skupiny Svidničanka Anna Čanová. A práve v priestoroch DC je každý utorok vyhradený pre túto spevácku skupinu.

„Založili sme ju v roku 2002. Stále chodíme na vystúpenia, zúčastňujeme sa festivalov a chodili sme aj na súťaže mimo našich hraníc. Máme to perné,“ povedala A. Čanová. Pripravený a rozbehnutý program zabrzdila pandémia. Denné centrum bolo zatvorené tri mesiace, no seniori ostali v telefonickom kontakte, dobre padlo sa s niekým sa porozprávať. Organizujú sa aj kartové hry, besedy a posedenia. Radi tiež sledujú televízny program, každý má svoje obľúbené seriály a súťaže. Venujú sa aj ručným prácam, vyšívajú, hačkujú. Usporiadali aj mini výstavku ľudových krojov. Pani primátorka im chýba, nenavštevuje ich často, no chápu, že času má málo a povinnosti veľa. Na otázku, čo by im pobyt v centre spríjemnilo a spestrilo, odpovedali, že určite nový televízor, pretože ten, ktorý majú, nefunguje. Boli by tiež radi, ak by mali internetové pripojenie, pretože aj seniori vyhľadávajú veľa inšpirácie pre svoje činnosti práve na internete. Určite by ich potešil opravený vchod do ich centra, podľa ich slov by si aj fasáda zaslúžila nový šat.

-re-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk