Technické služby mesta Svidník vtedy a teraz

Počas rokov fungovania Technických služieb sa ich kompetencie menili. V začiatkoch prevádzkovali miestnu prevádzkareň, klzisko i kúpalisko. V 90tych rokoch pribudli pod správu TS miestne komunikácie, trhovisko, letisko a Dom smútku. Postupne sa niektoré časti odčlenili a v prenájme ich majú doteraz miestni podnikatelia. Takto je to v prípade kúpaliska, miestnej prevádzkarne alebo tiež Domu smútku, či letiska, ktoré spravuje  aeroklub. Naopak v posledných rokoch pribudol Zberný dvor a Kompostáreň. Michal Pich ako dlhoročný riaditeľ TS mesta Svidník nastúpil do zamestnaneckého pomeru na TS v roku 1982. Na pozíciu povereného vedením nastúpil v roku 1991 a riaditeľom TS mesta Svidník sa stal 1 . 7. 1992

  

Vozový park bol za posledných 40 rokov na Technických službách vo Svidníku pomerne stabilný. Nových je 6 vozidiel na vývoz odpadu, ktoré boli získane z projektu Ministerstva ŽP v rokoch 2010 – 2012,  v roku 2019 pribudol repasovaný zametací voz a v roku 2020 repasovaný sypač a ZEBRA sklápač.

Na pozíciu riadieľa TS mesta Svidník nastúpil po Michalovi Pichovi 2. 9. 2020 Lukáš Dubec. Tomuto aktu predchádzalo výberové konanie uskutočnené 29. 5. 2020 formou verejného vypočutia a následne na odporúčanie primátorkou mesta aj schvaľovanie v mestskom zastupiteľstve 24. 6. 2020.

Predošlé pôsobisko Lukáša Dubca bola firma Ptáček-veľkoobchod, a.s. na pozíciách vedúci pobočky, predtým obchodno-technický špecialista a na začiatku obchodný zástupca.

Za viac ako 5 rokov pôsobenia v tejto firme sa stal dvakrát súčasťou tímu, ktorý získal ocenenie pobočky roka. Jeho najväčší profesionálny úspech bol doposiaľ vybudovanie a vedenie novej pobočky v meste Bardejov.

Predstava o smerovaní TS mesta Svidník pod vedením riaditeľa Dubca:

(zvýšenie efektivity práce, zníženie nákladov)

(vzdelávanie pracovníkov, zlepšenie pracovných podmienok)

(kuchynský odpad, zmena separovania plastových PET fliaš)

(zlepšenie vzdelania občanov SK v oblasti odpadového hospodárstva, zlepšenie komunikácie s občanmi)

(drobné činnosti, ktoré miestni podnikatelia občanom nestíhajú poskytovať - elektro, prenájom strojov, drobná stavebná činnosť)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk