POSLANCI SCHVÁLILI DOTÁCIU NA VÝSTAVBU, MODERNIZÁCIU A REKONŠTRUKCIU ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VZNIKNE ŠPORTOVÉ CENTRUM PRI ZŠ

Existujúca ľadová plocha na Bardejovskej ulici vo Svidníku sa nachádza v spoločnom areáli letného kúpaliska. Na stole je dnes dotácia 250 tis. eur od Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na zastrešenie ľadovej plochy. Po jej zastrešení by mesto pristúpilo v ďalšej etape k vybudovaniu samostatného zázemia pre ľadovú plochu, ktorá je v zimných mesiacoch v prevádzke priemerne 8 až 10 týždňov.

Zastrešenie dokáže túto prevádzku predĺžiť na 22 až 25 týždňov. Výrazne sa zlepšia aj tréningové podmienky pre ľadový hokej aj verejné korčuľovanie. Hlavným zámerom celého projektu je poskytnúť širokej verejnosti, deťom, mládeži ako aj dospelým možnosť športového vyžitia. Poslanci MsZ preto túto dotáciu zo SZĽH na uplynulom zasadnutí schválili. Rokovanie o tomto bode programu však prinieslo množstvo otázok.

MÔŽE SI MESTO TENTO OBROVSKÝ LUXUS DOVOLIŤ?

Poslanec P. Olejár sa otvorene pýtal, koľko bude stáť výstavba a prekrytie, čo všetko bude v cene zahrnuté a aké budú prevádzkové náklady zimného štadióna. „Bez odpovede na túto otázku podľa mňa nemá zmysel sa posúvať ďalej. Pri terajšom klzisku, ktoré nie je prikryté, sa argumentovalo, že vyrobilo stratu 30 tis. eur. Treba to porovnať s prevádzkovými nákladmi nového prikrytého zimného štadióna. Je treba si odpovedať, či na to budeme mať,“ uviedol P. Olejár a zdôraznil, že mesto sa zaväzuje so SZĽH a musí splniť nejaké podmienky.

„Dnes sme sa dozvedeli, že našou prioritou bude most. Priorít je veľmi veľa alebo žiadna. Musíme si dať odpoveď na otázku, či je toto naša absolútna priorita a či to nevieme prikryť v inom ekonomickejšom duchu. Nie je to obrovský luxus, na ktorý nemáme peniaze? Naše priority nám neumožňujú zobrať ďalší úver. Mesto môže splácať len z prebytku bežného hospodárenia,“ dodal poslanec.

Primátorka M. Ivančová reagovala, že presné sumy vygeneruje súťaž. „My môžeme vychádzať z ceny, ktorú určila projektová dokumentácia. Verím, že cena bude značne znížená,“ povedala. POTREBNÉ JE RIEŠIŤ PARKOVACIE MIESTA Poslanec J. Vook reagoval: „Dodnes nemáme žiaden projekt, či vizualizáciu ako to bude vyzerať. Parkovacie miesta okolo zimného štadióna je veľmi ťažké nájsť, preto by bolo dobré odpovedať, či máme nejakú realizáciu kde budú. Som za tento projekt, ale je potrebné zodpovedať na všetky otázky. Ja tvrdím, že mesačné náklady budú min. 15 tis. eur. Ak máme štadión prevádzkovať 7 mesiacov, potrebujeme 105 tis. eur na jednu sezónu. Sme schopní tieto peniaze nájsť na jeho prevádzku?“

Podľa slov primátorky sú parkovacie miesta vypočítané tak, aby to do tohto územia sadlo. „Momentálne pracujeme na stavebnom povolení, projekt je hotový. S parkovacími miestami pred AquaRutheniou však mesto nemôže rátať, pretože sú majetkom súkromného vlastníka. Málo parkovacích miest je momentálne v riešení,“ ozrejmila. Otvorená ľadová plocha bez zastrešenia je vo vlastníctve mesta a vyžaduje si ďalšiu rekonštrukciu – zastrešenie. V roku 2011 prešla rekonštrukciou, ktorá pozostávala z rekonštrukcie chladiaceho zariadenia, novej ľadovej plochy a úpravy technologického kanálu. Mesto Svidník ako priamy realizátor má teraz jedinečnú príležitosť posunúť úroveň ešte o čosi vyššie.

VEĽKÉ A ODVÁŽNE PROJEKTY A PRÍSNE PODMIENKY

„Občania od nás očakávajú, že im budeme vyvážať odpad, rekonštruovať cesty a chodníky, že budú mať mestský rozhlas, že budú mať parkoviská. Zároveň od nového vedenia mesta očakávajú, že pôjdeme aj do veľkolepých projektov a že budeme robiť také veci, akými sú parkovacie domy, v ostatnom čase je skloňovaná výstavba ihriska pri 3. ZŠ, rovnako aj zastrešenie zimného štadióna. Očakávajú, že pôjdeme do väčších projektov, s čím samozrejme súhlasím. Projekt zastrešenia zimného štadióna sa mi páči, ale tiež sa mi núka niekoľko otázok, ktoré nemám zodpovedané. Odznela tú otázka aká bude konečná suma a či sa navýšia náklady na vybudovanie zastrešenia zimného štadióna, lebo prax pri podobných stavbách ukazuje, že náklady stúpnu,“ uviedla poslankyňa K. Siváková, ktorú zaujímalo, ako chce mesto financovať zvyšnú sumu. „Vieme garantovať dodržiavanie všetkých, podľa mňa pomerne prísnych ustanovení zmluvy so SZĽH. Reakcie ľudí sú rôzne,“ dodala. M. Ivančová uviedla, že aj potrebnú zvyšnú sumu ukáže súťaž.

„Samozrejme jednáme aj o ďalších možnostiach dotácii. Ak sa nepodarí získať ďalšiu dotáciu, dofinancované bude mestom. Bolo by naivné myslieť si, že pri tak veľkej investícii dostaneme 100%. Či nám to treba alebo nie? Áno je mnoho iných problémov, ale toto sú účelovo viazané peniaze. SZĽH nám neposkytne dotáciu na ihrisko pri 3. ZŠ. Myslím si, že keď sme dokázali nazhromaždiť 700 tis. eur z externých peňazí, takáto šanca sa už nemusí opakovať,“ zdôraznila M. Ivančová.

KVALITNÉ ZASTREŠENIE BEZ TECHNICKÝCH NEDOSTATKOV

Informovala tiež, že v tejto fáze nebudú sieťky ani plexisklo. Predmetom je zastrešenie, vytvorenie športovej haly s najvyššími možnými kvalitatívnymi kritériami aké sa dajú, aby sa nerealizoval hangár, ktorý bude kondenzovať a ktorý bude mať technické nedostatky.

„Všetky mestá teraz pripravujú veľké investície, čaká sa na nové programovacie obdobie. Z každej strany počúvame aj od vládnych predstaviteľov, že peniaze budú mať, len treba mať pripravené projekty. Vidí sa mi to ako hazard s časom, keby sme to ešte odkladali. Až do momentu súťaže to stále nie je definitívum,“ uviedla primátorka s tým, že po vysúťažení bude téma opäť prinesená na mestské zastupiteľstvo. „Dnes robíme rozhodnutie, pri ktorom nejde len o samotné zastrešenie štadióna, ale ide tu aj o rozhodnutie, ktoré bude aktuálne niekoľko rokov,“ povedala dôrazne K. Siváková. Poslanec K. Beňko si myslí, že je nevyhnutné rátať aj s prvkami potrebnými pre hokejové prípravky a preto je nutné zabezpečiť aj ochranné siete, či plexisklá. „Zmluvu podpíšeme so SZĽH, nie so zväzom verejného korčuľovania. Samozrejme budem rád, ak sa tieto prvky doplnia a bude sa myslieť aj na hokejové prípravky,“ uviedol Beňko.

Primátorka Ivančová tvrdí, že ak sa vygeneruje skupina detí v rámci centra športovej prípravy, pokojne môžu hrať hokej. „Prísne však odmietam, aby sme vybudovali á-čkový hokejový klub a nakúpili hokejistov. Stálo by nás to veľa tisíc eur a nemali základ v mládeži,“ zdôraznila.

Poslanec Pilip je toho názoru, že mesto Svidník tak megalomanskú stavbu za tak veľa peňazí nepotrebuje. „Možno tých 700 tis. eur je na mieste. Toľko peňazí by sme mohli mať z dotačných peňazí, z Úradu vlády, z VÚC-ky, zo SZĽH,“ uviedol.

DETI SA MUSIA HÝBAŤ A ŠPORTOVAŤ, POTREBUJÚ ŠPORTOVÉ ZÁZEMIE

Suma podľa projektovej dokumentácie je niečo nad 1,4 mil. eur. Podľa slov primátorky sa očakáva, že táto cena pôjde v súťaží dole.

„Máme tému dotácie od SZĽH, ktorý nám chce dať štvrť milióna eur a prispieť na výstavbu haly. Samozrejme v podmienkach zmluvy, keďže nám dáva takúto sumu, si dáva určité podmienky, ktoré sú prospešné pre našu mladú generáciu, aby sa tie naše deti hýbali, aby hrali a športovali, aby mesto malo nejakú pridanú hodnotu a nemalo len nejakú odkrytú ľadovú plochu, ktorú so zmenou klimatických podmienok využívame každý rok kratšie a kratšie,“ reagoval V. Kaliňák.

„Robme niečo, aby mladí neodchádzali, aby sa tu aj seniorom lepšie žilo, ale musíme si to zadefinovať teraz. Ak to neurobíme v tomto roku, už to nestihneme. A nebude to len môj neúspech. Bude náš spoločný. Vyvíjam úsilie na mnohých frontoch a budem to robiť naďalej, pretože chcem mať dobrý pocit, že som urobila pre tieto veci všetko. Keď si teraz nenaplánujeme projektové dokumentácie, môže sa stať, že všetci budú pripravení a my nebudeme,“ uzavrela M. Ivančová s tým, že poskytnuté finančné prostriedky budú použité na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry. Schválený bol aj záväzok mesta Svidník vytvoriť Športové centrum pri základnej škole.

-re


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk