STRETNUTIE SO SPISOVATEĽMI

Tohtoročné stretnutie so spisovateľmi, organizátormi ktorého bol Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska a Podduklianska knižnica vo Svidníku sa počas 66. Slávností kultúry Rusínov- Ukrajincov Slovenska nieslo v oklieštenom, nezvyklom období, zapríčinenom Coronavírusom.

Hneď v úvode tohto komorného stretnutia predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku Ivan Jackanin sa venoval poézii, respektíve jej miestu v živote človeka. Žijeme v neľahkých časoch, ktoré zasiahli aj oblasť kultúry, poéziu nevynímajúc. Závratnými krokmi dochádza k zmene životného štýlu ako aj k etickým zmenám. Človek začína dbať o ekológiu okolitej prírody ale akosi zabúda na ekológiu ducha. Práve poézia, ktorá sa líši od prózy ako tanec od prechádzky, nám pomáha pochopiť okolitý svet ako aj naše miesto v ňom. Preto nie náhodou začíname túto besedu o umeleckom slovesnom prejave, písanom veršom – podotkol Ivan Jackanin a predstavil ukrajinskú poetku Irinu Mackovú. Irina Macková (1961) pochádza z malebného mestečka Boroďanka (Kyjevská oblasť). Po absolvovaní Filozofickej fakulty Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Ševčenka pôsobila ako učiteľka dejepisu a občianskej výchovy. V súčasnosti žije v Košiciach. Je autorkou knižky pre deti Rozprávkový dar („Kazkovyj podarunok“, 2015). Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, ktorého je I. Macková členkou, jej nedávno vydal zbierku poézii s názvom Príde jar („Pryjde vesna“, 2019, Prešov). Túto útlu knižočku, ale bohatú obsahom, predstavila prítomným sama autorka. Prelína sa v nej vlastenecká lyrika s intímnou, vyjadrujúc najúprimnejšie pocity k rodičom, k rodnej domovine a materinskému jazyku. Irina Macková svoje verše sprevádza sama hrou na gitare. Taktiež spieva v košickom pravoslávnom zbore. Prácu umeleckého prekladu priblížil v ďalšej časti besedy literárny vedec, kritik a prekladateľ, riaditeľ SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganik. Hovoril o fenoméne umeleckého prekladu, o tom, aký je to zložitý proces založený predovšetkým na skúsenosti a šikovnosti prekladateľa. Majster prekladu musí vyťažiť všetky šťavy z detailov, aby text bol vierohodný originálu. Akoby v nadväznosti na to v nasledujúci deň, v sobotu 12. septembra rádio Devín odvysielalo reláciu, venovanú 100. výročiu narodenia ukrajinskej spisovateľky na Slovensku a maliarky Evy Byssovej, ktorú pripravil Ivan Jackanin. Predstavil ju ako výnimočnú umelkyňu psychologickej prózy európskeho formátu, čo potvrdila aj jej poviedka Čierni vtáci („Čorni ptachy“, v slovenskom preklade Jackanina). Niet divu, že redaktorka Ivana Jachymová právom nazvala Evu Byssovú prvou dámou ukrajinskej literatúry na Slovensku.

Nadežda Varcholová


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk