ŽIACI, KTORÍ SA AKTÍVNE ZAPÁJAJÚ DO DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA, DOSAHUJÚ DOBRÉ VÝSLEDKY

Moderné školstvo. Víziu, ako ho docieliť predstavil na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Medzi strategické opatrenia patria digitalizácia, debyrokratizácia, zjednotenie financovania škôl pod rezort školstva či otvorenie trhu s učebnicami. Mnohé nedostatky v školstve a potrebu reformy určite odhalila prvá a druhá vlna koronavírusu, kedy školy na základe nariadenia hlavného hygienika SR prešli na dištančnú formu vzdelávania.

„Prvá vlna pandémie v jari nás všetkých neskutočne zaskočila. Bolo to niečo s čím sme sa predtým nikdy nestretlia v krátkej dobe sme museli čo najefektívnejšie „prestúpiť“ na dištančné vzdelávanie, s ktorým sme nemali veľa skúsenosti. Krôčik po krôčiku sme sa zdokonaľovali a vďaka vzájomnej spolupráci „škola – rodič – žiak“ sme tu prvú vlnu úspešne zvládli,“ uviedla riaditeľka Základnej školy na Ul. 8. mája vo Svidníku Jarmila Petnuchová a dodala:

„Všetci sme si v lete vydýchli a verili sme, že ak príde druhá vlna zasiahne školstvo len tak „ okrajovo“. Bohužiaľ, nestalo sa. Možno len v tom, že zatiaľ nemusíme prerušiť výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni a pevne verím, že sa tak minimálne do Vianoc nestane. Žiaci I. stupňa si pobyt v škole doslova vychutnávajú a aj s nosením rúšok sa hrdinsky vysporiadali.“

Ako ďalej uviedla, v jeseni táto základná škola nič nenechávala na náhodu a už od nástupu žiakov II. stupňa s nimi intenzívne komunikovali jednak o dištančnom vzdelávaní v jarných mesiacoch a o tom ako to bude vyzerať, keď sa vyučovanie na škole opätovne bude musieť presunúť do online priestoru. Dodala, že žiaci ako výhody dištančného vzdelávania uvádzali fakt, že si mohli trošku viac manažovať svoj čas a nemuseli skoro ráno vstávať.

Za nevýhody jednoznačne považovali skutočnosť, že im chýbal kontakt so spolužiakmi a učiteľmi, ich výklad a následná spätná väzba, ktoré sa úplne pri online vyučovaní nedokážu poskytnúť. „Momentálne dištančné vzdelávanie zabezpečujeme predovšetkým prostredníctvom portálu Edupage, online hodiny cez Webex a Google Meet, ale keďže našu školu navštevujú aj žiaci, ktorí nemajú prístup na internet, ich vzdelávanie riešime distribúciou pracovných listov, ktorú nám zabezpečujú sociálni terénni pracovníci vo Svidníku a komunitná pracovníčka v Ladomírovej,“ priblížila J. Petnuchová s tým, že je to veľmi náročná práca. „Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať pani Ľ. Želizňákovej, pani R. Kostovej a pánovi P. Sivákovi. Žiakom, ktorým chýba technické vybavenie ho vieme na danú dobu zapožičať,“ povedala.

Počas septembra a časti októbra Základná škola 8. mája vo Svidníku monitorovala vedomosti žiakov, aby zistili ich úroveň. „Samozrejme, že žiaci, ktorí sa aktívne zapájali do vyučovania počas dištančnej formy, dosahujú zodpovedajúce výsledky. Naše skúsenosti nám hovoria, že kto chce ten si cestu a spôsob nájde. Žiaci, ktorí majú o vzdelanie záujem, majú našimi pedagógmi vytvorené vhodné podmienky na dištančnú výučbu. Opäť tu na scénu vstupujú aj rodičia našich žiakov. Aj keď ide o žiakov II. stupňa je potrebné, aby do ich vzdelávania boli zainteresovaní aj oni. Počas takéhoto náročného obdobia je potrebné intenzívne komunikovať a navzájom spolupracovať,“ myslí si J. Petnuchová a zdôrazňuje:

„Každá škola musí brať pri dištančnom vzdelávaní do úvahy viacero faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, z predchádzajúcich skúseností si zobrať to pozitívne a efektívne, takže univerzálny recept na perfektné dištančné vzdelávanie, podľa môjho názoru neexistuje. Verím, že toto obdobie čoskoro pominie a žiaci druhého stupňa sa začiatkom decembra vrátia do školských lavíc.“

Na záver praje všetkým hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti a v týchto dňoch aj zodpovednosti a v neposlednom rade vyjadruje riaditeľka ZŠ 8. mája J. Petnuchová vďaku všetkým za pomoc a spoluprácu a verí, že spoločne všetko zvládnu.

-fec-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk