AKO VNÍMAJÚ POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA?

„Nie som si celkom istý, že zimný štadión v takej výške je presne to, čo mesto potrebuje a čo mesto Svidník posunie inde. Je otázka či sa nemáme zaoberať inou lacnejšou alternatívou. Rovnako tak aj 65 tisíc eur na vyhliadkovú vežu – áno, ak si to obhájime, ale musí naša veža stáť 65 tisíc eur? V rozpočte je veľmi veľa nástrah – úvery sa môžu splácať len z prebytku bežného hospodárenia, čiže to veľmi ovplyvní to, aká bude doba. V roku 2021 dochádza k sčítaniu obyvateľov. Ak naša samospráva bude mať menej obyvateľov, a zrejme bude mať, dostaneme menšie podielové dane a ak neurobíme nejaké reštrikcie v bežných výdavkoch, tak potom ten prebytok bežného hospodárenia bude ešte menší. Ja sa preto veľmi obávam, či budeme vedieť tieto úvery splácať. Na môj vkus je tých úverov veľmi veľa.“ Poslankyňa K. Siváková vidí v rozpočte nedostatky a nejasnosti a kladie otázky:

„Máme pred sebou rozsiahly materiál návrhu viacročného rozpočtu. Technika pre Technické služby mesta Svidník (TSMS) – pokiaľ ide o nákup zberovej techniky – má to byť financované z dvoch projektov, sú už schválené? Čo presne sa ma zakúpiť pre TSMS? Som však rada, že ideme investovať do techniky.“ Zastavila sa aj pri položke úver, kde je chýbajú presne rozpísané položky Hlavný kontrolór priznal, že tiež len vychádzal zo svojich názorov a chýba mu presne rozdelenie úveru na jednotlivé položky a akcie. Kontajnerové stojiská – je ich financovanie zahrnuté v rozpočte? Kontajnerové stojiská majú realizovať bytové spoločenstvá, prispieť môže aj mesto „Vyhliadková veža má byť financovaná z projektu, je už schválený? Cena za vyhliadkovú vežu v obci Rovné je 12 tisíc eur. Naša je za 65 tisíc eur.“
Primátorka M. Ivančová vysvetľuje:
„Ak chceme prilákať turistov, tak si myslím, že to nemôže byť obyčajná veža. Naša veža je trocha iná, ako tá na Čiernej hore. Je projektovaná s útulňou a presklenou stenou. Jej dizajn je atraktívnejší. Veľmi ma teší, že sme našli sponzora, ktorý zaplatí určitú časť tohto nákladu.“
Poslanec J. Vook si uvedomuje, že pripraviť rozpočet mesta na viac rokov dopredu nie je ľahké, ale predsa:
Čítal som rozpočet a musím povedať, že rozpočet by mohol byť na viac rokov. Myslím, že mesto by malo vedieť rozlíšiť čo je akýsi hygienický faktor a čo strategický. Hygienický faktor t. j . oprava ciest, kosenie, maľovanie a iné, sú bežné veci. Poďme sa ale baviť o strategickom faktore. Ten dopad je o tom, že som v rozpočte nenašiel víziu na 20 rokov a čo ideme robiť. Určite mi dáte za pravdu, že v našom meste je minimum ľudí od 25 do 30 rokov. To je výpadok desať rokov. To sú ľudia, ktorí zakladajú nové rodiny a ktorí by mohli byť v našom meste. Tieto rodiny majú svoje rodiny v iných mestách, preto sa pýtam akú máme víziu v tejto oblasti. Ľudí nad 65 rokov máme niečo vyše 2700. Ak si zoberieme, že na budúci rok je opätovné sčítavanie ľudí a je pravdepodobné, že nebudeme mať taký stav obyvateľstva ako teraz... Mladé rodiny, ktoré ostávajú v meste kupujú byty za obrovské ceny na hypotéky a úvery, ktoré splácajú celý život. Chýba mi vízia čo budeme robiť v priebehu 20 rokov, lebo vieme, že ani so stredným školstvom to nie je jednoduché a zachraňovali sme stredné školy. Ide nový školský rok. Študenti utekajú do iných miest. Bude problém školy naplniť. Všetky projekty sú super. Poďme sa ale baviť o konkrétnych položkách: stacionár 1,6 mil. eur. Ak je potrebné rozširovať kapacity som za. Nebolo by však vhodnejšie rokovať s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) ohľadom pozemku pri súčasnom sociálnom zariadení Svida? Je tam obrovský pozemok, kde môžeme v spolupráci s PSK postaviť jeden blok. Takto by sme vedeli ušetriť 1,6 mil. eur. Je potrebné uvedomiť si, že mesto v roku 2040 nebude schopné tieto úverové zaťaženia splácať.
Rozpočet zhodnotil aj poslanec a prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin:
Máme tu neblahý demografický vývoj. Samozrejme už roky v našom meste môžeme sledovať, že demograficky nie je naše mesto na tom dobre a práve preto aj návrh rozpočtu by s tým mal počítať. Myslím si ale, že tento návrh rozpočtu je ozaj reálny. Nehádzal by som flintu do žita a nevravel by som teraz, že či rozmýšľame 20 rokov dopredu, pretože viem, že v tomto rozpočte rozmýšľame minimálne päť rokov dopredu, čo je z môjho pohľadu veľmi pozitívne. Veľmi sa teším, že sa takýto návrh rozpočtu podarilo pripraviť. Skutočne sa teším, že mesto k tomu pristúpilo takto. Poviem prečo. Primátorka tu spomínala, že ak nebudeme pripravení, tak potom zídeme z cesty. Presne tak. Bolo tu programovacie obdobie v rámci projektu Interreg a tu presne padá kosa na kameň, kedy sme neboli pripravení. V minulých obdobiach sme absolútne neboli pripravení na to, čo sa dialo, aké projekty sa dali vybaviť, aké skultúrnenia mesta sa mohli za tie roky programovacieho obdobia v rámci Interreg sa mohli spraviť.
Dnes však aj z pohľadu predsedu komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, kde som mal možnosť nahliadnuť do projektov, ktoré mesto pripravilo, som bol veľmi potešený k akým projektom sa naše mesto vybralo. Na začiatku to bolo tak, že sme sa zapájali do zopár projektov, ale potom sa akosi pridal plyn a zrazu na papieri vidím desiatky projektov, do ktorých sa mesto začalo zapájať. Aj napriek tomu, že nemáme zriadený špeciálny odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, mesto sa tejto situácii venuje. Práve aj v tomto rozpočte vidím, že pripravení sme. Hovorí sa o tom, že nás dobehne úverové zaťaženie. Ja to vnímam ako investíciu do nášho mesta. Aby sme tu mladých ľudí udržali, potrebuje investovať a naše mesto zatraktívniť, či už kultúrneho alebo športového alebo rekreačného využitia pre mladých aj pre mladé rodiny, pretože čo sa týka výstavby, počuli sme, že sa tu na naše pomery plánuje rozsiahlejšia bytová výstavba, ale rovnako by som nezatracoval by som ani ten štadión. Myslím si, že ak pripravíme naše mesto hlavne pre mladých, a tým nechcem nič uberať osobám starším, ale práve mladí nám dokážu zabezpečiť ten vývoj a rozvoj mesta. Keď si zoberieme porovnanie s našimi bratmi Poliakmi, tak Krosno za posledné roky išlo neúmerne hore. Hovorí sa, že nás už predbehol na desiatky rokov dopredu. Preto si máme brať príklad aj z Krosna. Teším sa, že tomu tak je v tomto novom programovacom období. Verím, že práve všetky tieto projekty finančne odľahčia mesto. Primátorka M. Ivančová poďakovala tým, ktorí podporili návrh rozpočtu na rok 2021, pretože podľa jej slov tým podporili a vytvorili pôdu pre ďalší rozvoj mesta.
„S tými, ktorí rozpočet 2021 z akýchkoľvek príčin nepodporili, s tými budeme hľadať spoločnú cestu a spoločnú reč aj naďalej. Je to pre nás poučenie z tohto celého roka. Máme za sebou rok, ktorý nás všetkých veľmi potrápil, poslancov aj občanov, na druhej strane nás naučil vážiť si veci samozrejmé a každodenné.“
-fec-
Foto – msz

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk