V soc. zariadeniach naďalej očkujú klientov i zamestnancov. Zaočkovaná je už takmer polovica personálu

V zariadeniach sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja naďalej prebieha u klientov i zamestnancov očkovanie proti koronavírusu. 

Z celkového počtu 1422 zamestnancov bolo k dnešnému dňu (10.2.) zaočkovaných spolu 692 ľudí, čo predstavuje takmer 49 percent.  Zamestnanci aj naďalej využívajú možnosti prioritného očkovania na základe dobrovoľnosti individuálne alebo skupinovo vo vakcinačných centrách v nemocniciach v Bardejove, Starej Ľubovni, Svidníku, Prešove a v Poprade.

K 291 prijímateľom zo štyroch zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy - CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach, DSS v Brezovičke, DPS v Starej Ľubovni a CSS Vita Vitalis v Prešove, ktorí boli zaočkovaní prostredníctvom Výjazdových očkovacích služieb (VOS) priamo v zariadeniach minulý týždeň, pribudlo ďalších 96 prijímateľov, ktorí boli zaočkovaní včera (v utorok 9.2.)  Išlo o 82 prijímateľov z Domova sociálnych služieb v Sabinove a 14 prijímateľov zo Zariadenia sociálnych služieb Egídius v Bardejove. K dnešnému dňu je tak zaočkovaných spolu 387 prijímateľov.

V závere týždňa prebehne  skupinové očkovanie prijímateľov prostredníctvom VOS v domovoch sociálnych služieb v Legnave,  Stropkove a  Jabloni, kde dostane očkovaciu látku proti koronavírusu ďalších 180 klientov.

Prešovský samosprávny kraj v procese národnej vakcinácie, ktorej garantom je ministerstvo zdravotníctva, poskytuje súčinnosť,  sprostredkováva informácie a zabezpečuje potrebnú logistiku očkovania prioritných skupín zariadení sociálnych služieb.

***

V Prešove 10. februára 2021

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk