Slavomír Sakalík je novým riaditeľom Červeného kríža vo Svidníku

Koncom marca prebehlo výberové konanie na riaditeľa Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku. Tohto výberového konania sa reálne zúčastnili štyria kandidáti. Zvíťazil v ňom Slavomír Sakalík, ktorý sa týmto stal novým riaditeľom Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku. Jeho prvé pocity ako nového riaditeľa sú iba pozitívne. „Slovenský červený kríž je organizácia s dlhou históriou a som rád, že sa vraciam do štruktúr Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku,“ vyjadril sa Slavomír Sakalík. Predtým, ako sa stal riaditeľom Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku, pôsobil u samaritánov ako dobrovoľník. „Ako dobrovoľník som v Asociácii Samaritánov Slovenskej republiky aj naďalej, len to budem musieť skĺbiť časovo, sme organizácie, ktoré pomáhajú a čím viac ľudí bude pomáhať tým, ktorí to potrebujú, bude to iba dobré,“ ozrejmil Sakalík. A aké budú jeho plány na najbližšie obdobie? „Rád by som zmenil myslenie a vnímanie ľudí v prístupe k prvej pomoci, aby to bolo pre každého z nás samozrejmosťou poskytnúť prvú pomoc, pretože práve tým sa dá zachrániť najviac ľudských životov,“ uzavrel nový riaditeľ Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku Slavomír Sakalík. (rf)

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk