Žiaci zo Základnej školy na Komenského ulici na krajskom finále „Jazykový kvet”

„Jazykový kvet" je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov. Realizuje sa od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom. Súťaž sa každoročne koná pod záštitou Jazykového vzdelávania. Na marcových krajských semifinálových kolách odborné poroty v jednotlivých krajoch určovali, ktorí súťažiaci postúpia na aprílové krajské finále v rámci súťaže Jazykový kvet 2017. Postupové krajské finále sa konalo, dňa 7. 4. 2017 v Centre voľného času ABC v Prešove. Žiaci zo Základnej školy na Komenského ulici pod vedením pani učiteliek Ing. Eriky Pavelčákovej a Bc. Márie Gocovej predviedli v anglickom jazyku nielen svoje jazykové znalosti ale aj umelecké zručnosti. -mg-

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk