Nálezy munície pod Duklou sú takmer na dennom poriadku

Munícia z druhej svetovej vojny je na miestach pod Duklou ale i v jednotlivých obciach takmer denným nálezom. Oblasť pod Duklou sa radí v tomto smere na prvú priečku v ohľade bezpečnosti. Je jednou z najnebezpečnejších oblastí na Slovensku. Vďaka nedostatočnému odmínovaniu sa v regióne pod Duklou i dnes nachádza veľké množstvo nevybuchnutej munície a mnoho nebezpečných miest. Po príklady netreba ísť ďaleko. K nálezu munície došlo naposledy 2.5.2017 medzi obcami Kružlová a Nižná Písaná. Podľa kpt. Ing. Jany Migaľovej z oddelenia komunikácie a prevencie Policajného zboru v Prešove sa aj v tomto prípade jednalo o muníciu z obdobia druhej svetovej vojny. Pyrotechnik na mieste zaistil jednu protipechotnú šrapnelovú mínu a dva delostrelecké granáty. Na vine je i počasie Príčinou nových nálezov munície je i počasie. Zmena hladiny vodných tokov pri vytrvalých dažďoch, povodne a zmena terénu odkrývajú nové náleziská. Voda v potoku doplaví muníciu z vojny nezriedka až do obce. Príkladom je napríklad povodeň pre niekoľkými rokmi v obci Nižný Komárnik. Pri povodni vtedy potok Šivarná do obývanej časti obce v nánosoch bahna naplavil i množstvo nevybuchnutej munície z druhej sv. vojny. Munícia sa nachádza dnes už väčšinou pod zemou, v zasypaných podzemných bunkroch a zákopoch, kde ju nechala postupujúca armáda. Vďaka vodným tokom, zosuvom pôdy a ďalším vplyvom prostredia sa tak policajní pyrotechnici doslova s pravidelnosťou vracajú na miesta a do obcí pod Duklou k neustálym novým nálezom munície. Miesto s najväčším výskytom amatérskych hľadačov Dukla je rovnako tak miestom s najväčším výskytom amatérskych hľadačov. Mnohokrát hľadajú staré strelné zbrane, tie už ale na Dukle nie je možné nájsť. Výnimkou sú samozrejme pomníky a muzeálne pamätníky. A tak svoju pozornosť zberači zamerali na vojenské predmety, náboje a odznaky, alebo vyznamenania. Hľadači týchto artefaktov sú buď sami zberatelia alebo obchodníci, ktorí vedia, že pod anonymitou internetu sa dajú tieto predmety predať za vysoké čiastky. Dukla bola za druhej svetovej vojny miestom intenzívnych bojov, miestom Karpatsko- Dukelskej operácie. Pri odmínovaní v roku 1946 neboli k dispozícii žiadne plány mínových polí a tzv. „míneri“ boli odkázaní na informácie od miestnych obyvateľov. I preto bolo celkové odmínovanie území pod Duklou v povojnovej dobe nedostatočné. Rozsiahle územia mimo obývaných častí obcí pod Duklou skrývajú ešte mnoho prekvapení. K ľudskému nešťastiu tak chýba iba krôčik. Podľa Juraja Kadeckého, vedúceho oddelenia pyrotechniky Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru SR je odkaz jednoznačný: „ak by niekto našiel takúto muníciu, alebo má podozrenie, že ide o muníciu, má kontaktovať políciu a s nálezom nemanipulovať“. Na rozloženie munície v prírode sa pritom nedá spoliehať, pretože hrubostenná munícia sa môže v prírode rozkladať kľudne ešte 100 rokov a i tak nie je zaručené, že je munícia neškodná. Čo robiť pri náleze munície? Na rôznych miestach pod Duklou prebehlo už niekoľko akcií zo strany policajného zboru pyrotechnikov na odstránenie nevybuchnutej munície, no i tak je mnoho oblastí nebezpečných a rovnako tak pribúdajú aj nové nálezy munície. Ako sa teda zachovať pri náleze munície, alebo nebezpečných vojenských predmetov? Nálezu sa zásadne nedotýkajte a nemanipulujte s ním. Zbrane boli vyrobené s ohľadom na stabilitu a stálosť, takže aj keď výbušnina vyzerá zvonku poškodená a nefunkčná, vnútro môže byť v naprostom poriadku a pri najmenšom pohybe explodovať. Nález je potrebné oznámiť polícii a vyčkať na jej príchod, prípadne si zapamätať presné miesto nálezu. Nájdenú muníciu si následne prevezme privolaný pyrotechnik, ktorý ju zneškodní priamo na mieste, alebo v inom zabezpečovacom priestore. (red)

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk