Vo Svidníku oslavovali sviatok Dňa matiek

Svidnícke mamičky oslávili v dome kultúry Deň matiek, kde ich svojim milým a pestrým programom prekvapili talentované a šikovné deti z materských škôl, žiaci základných škôl, žiaci ZUŠ Svidník, TK Svitan, TK pri Detskom domove Svidník a TK Márie Sopkovej. Takmer dvojhodinové vystúpenie bolo plné krásnych vyznaní, pesničiek a tancov, ktoré boli úprimne a z lásky venované všetkým prítomným mamičkám. V závere sa slova ujal aj primátor mesta Ján Holodňák, vyslovil úctu všetkým ženám, matkám a poďakoval im za trpezlivosť a láskavú výchovu svojich detí. Mamičky, ktoré sa zúčastnili tohto podujatia, boli obdarené kvetinkou a malou pozornosťou, no veríme, že hlavne veľkým zážitkom z vystúpenia svojich ratolestí. (jm)

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk