Privítali deti

V prvom májovom týždni sa v obradnej miestnosti na MsÚ Svidník konal slávnostný obrad uvítania detí do života a zapísanie rodičov do Pamätnej knihy mesta Svidník. Primátor mesta Ján Holodňák daroval mamičkám Pamätný list i kytičku a pre ich ratolesti drobný darček. Zaželal všetkým veľa zdravia a šťastia, deťom neskonalú rodičovskú lásku a krásne, pokojné detstvo. Túto milú slávnosť spestrili deti z Materskej školy gen. Svobodu vo Svidníku svojim programom, v ktorom mamičkám i deťom krásne zarecitovali a zaspievali. (jm)

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk