Uctili si jubilantov

 Začiatkom mája sa v obradnej miestnosti mestského úradu konalo slávnostné prijatie jubilantov. Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor mesta všetkým jubilantom pevné zdravie, mnoho radostí a veľa lásky od svojich najbližších. Z jeho rúk si prebrali Pamätný list, kytičku i malú pozornosť, a v závere slávnosti štrngli čašou vína. Toto vzácne stretnutie bolo príležitosťou poďakovať sa jubilantom za ich celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho krásneho mesta. Jubilantov svojim milým vystúpením potešili deti z Materskej školy gen. Svobodu vo Svidníku, v ktorom krásne zarecitovali, zaspievali i zatancovali. (jm)

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk