Turisti vo Svidníku budú oslavovať 90. výročie

Dňa 11.mája 2017 sa v zasadačke MsÚ vo Svidníku uskutočnilo zasadnutie organizačného štábu 54. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré sa bude konať v rámci osláv 90. výročia turistiky v meste Svidník. Na toto pre nás tak významné podujatie prijal zaštítu predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Predseda organizačného štábu Michal Hajduk otvoril zasadnutie a prijal pozvaných hostí. Zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca KST Bratislava Jindrich Racek, ktorý je vedúci pešej turistiky KST a taktiež primátor mestá Svidník Ján Holodňák. Prítomní boli informovaní o príprave stretnutia a zadelili sa úlohy pre členov klubu Beskyd Svidník, ktorí sa budú podieľať na organizovaní 54. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré sa bude konať 27.mája 2017 na vrchole Čiernej hory. (red)

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk