REDAKTORI
 
Martina Cigľarová
Svidník
Tel: 0907210386
Mail: martinastofkova@e-dukla.sk
Veronika  Lazoríková

Tel: 0911665600
Mail: dukla@e-dukla.sk
GRAFICI
 
Katarína Ducárová
Svidník
Mail: katka.oroszova@e-dukla.sk
VYDAVATELIA
 
Redakcia týždenníka DUKLA
Centrálna 812/11
089 90 Svidník
Tel: 0911665600
Mail: redakcia@e-dukla.sk