V hospodárení miest patrí Svidník k trom najhorším na Slovensku. ZODPOVEDNÝM JE BÝVALÉ VEDENIE SAMOSPRÁVY

Katastrofálny výsledok dosiahlo mesto Svidník nezávislom hodnotení finančného zdravia miest a obcí a VÚC Inštitúru pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. V rebríčku najhoršie hospodáriacich všetkých slovenských miest sa ocitol na chvoste, pred ním je už iba Martin a Myjava. 

 

Svidník je tretím najhorším zo 138 slovenských miest vo finančnom zdraví a hospodárení počas obdobia rokov 2006 až 2018. Znamená to, že plne zodpovedné za tento stav je bývalé vedenie mesta. No a to súčasné sa bude musieť s týmto vážnym problémom vysporiadať a napraviť to. Jedným z opatrení je šetrenie vo všetkých oblastiach, súčasné začalo na veľkoobjemových kontajneroch na odpad, ktoré sú príliš nákladné. A väčšina obcí ich pre ich finančnú náročnosť umiestňuje iba dvakrát do roka, no vo Svidníku boli nehospodárne celoročne. 

 

 

Cieľom projektu Ineka je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC. Plánujú ho dosiahnuť prostredníctvom nasledujúcich čiastkových cieľov:

• Zber a zverejnenie údajov o finančnom zdraví všetkých 2928 obcí a 8 vyšších územných celkov (VÚC) za roky 2006 - 2018. Zverejníme údaje, ktoré zbiera (ale nezverejňuje) Ministerstvo financií SR (Datacentrum), ale aj ďalšie údaje nevyhnutné pre hodnotenie finančnej stability, získané pomocou on-line prieskumu medzi obcami.

• Vytvorenie trvalej platformy pre zverejnenie týchto údajov v používateľsky prívetivej podobe (vrátane rebríčkov a filtrov) na vlastnej webovej stránke

• Analýza finančnej stability 50 najväčších slovenských miest a 8 VÚC.

• Odporúčania na zmenu zákonných kritérií a zavedenie sankcií pre ich lepšie dodržiavanie.

• Predstavenie výsledkov projektu širokej verejnosti a verejným činiteľom. Výstupy budú cieľované najmä pre:

◦ Širokú verejnosť - vďaka tomu, že občania a média získajú viac informácií o hospodárení ich obce v porovnaní s inými obcami, budú môcť efektívnejšie vyžadovať zodpovedné správanie ich starostu, primátora alebo župana.

◦ Obce, mestá a VÚC - starostovia, primátori a župani získajú spätnú väzbu na ich riadenie.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.