Ľudoví umelci a ich diela

 Ľudové umenie je založené na tradícii. Ľudové diela sa nedajú spojiť s umelcom, predstavujú štýl prevládajúci v určitej dobe vo vzťahu k určitej spoločenskej vrstve. Etnografka Ibolya Kovacs predstavila informácie súvisiace s týmto prístupom vo vzťahu k nášmu regiónu. K lokálnym výtvarníkom takého umenia patria členovia Ihlového krúžka a ľudoví tanečnici. 

Ako uvádza Ibolya Kovacs, ľudové umenie sa viaže s dedinskou kultúrou aj v našom regióne. Patrí sem aj biela dierková výšivka, ktorá bola v našom regióne súčasťou ľudového kroja, a preto patrí k ľudovému umeniu. Ľudové umenie sa vyskytuje vo viacerých oblastiach: v stavebníctve, odevoch, textíliách a v remeselných prácach. Môžeme tu spomenúť aj tanečné a divadelné predstavenia.

O umení v kontexte sedliackej kultúry sa prvýkrát spomína v druhej polovici 19. stor. – od času, keď pozemky mohli byť považované za súkromné vlastníctvo. Ako zdôrazňuje etnografka: predtým existovala aj výšivka, aj sviatočné kroje, ale trendy sa menili spolu so zmenou materiálových možnosti. Na začiatku vzorom boli odevy a meštianske umenie. – Ľudové umenie nie je už živou tradíciou, ale existujú komunity, ktoré ho podporujú, niektoré dokonca vo veľkej miere. Naše ľudové tance sú jedinečné v celej Európe. Mládež už nenosí ľudové kroje a nechodí pravidelne na ľudové plesy, ale sú aj takí, ktoré nosia a chodia. Zabíjačka či zber hrozna tiež nie sú živou tradíciou, ale udržiavajú sa na úrovni mestskej komunity. Na to sú potrební sponzori na organizovanie podujatí v obciach, ktoré zachovávajú tradície. Dobrý animátor v komunite je silou – povedala etnografka.

Tanečná skupina Kiskun bola vytvorená pred 14 rokmi. Členmi skupiny sú žiaci, mládež a dospeli. Umelecká škola I. stupňa v Kiskunhalase poskytuje možnosť vychovávať nástupcov. Učenie ľudových tancov je jedným z predmetov, ktorý sa vyučuje už 20 rokov. Hlavným cieľom skupiny je udržiavanie tradícií, zbieranie a ukazovanie na scéne tancov z Karpatskej kotliny, a najmä zaznamenávanie a prevádzanie tancov z Kiskunhalasu a južnej časti Maďarskej nížiny. Diváci si tieto tance môžu pozrieť počas vystúpení, na kultúrnych podujatiach alebo počas aktivít v domoch tanca. Ako uznanie za vynikajúcu prácu tanečný súbor Kiskun získal pred 10 rokmi ocenenie Pro Urbe. 

Laszló Mandity je obklopený tancom každý deň. Vedúci, choreograf a inštruktor skupiny presvedčil do tohto druhu umenia mnohých žiakov.  V jeho rodine táto tradícia prechádza z otcov na synov. – Všetko je založené na komunite a sociálnych vzťahoch. Dôležitá je skupina, motivačná sila. Početné sú mužské sólové tance, len malú časť tvoria ženské tance. Väčšina z nich má podobu skupinových tancov.

Ihlový krúžok z Kiskunhalasu sa v regióne pýši svojimi ručnými prácami. Vedúca a inštruktorka Dr. Laszlóne Ván podporuje tvorenie zázrakov ľudového umenia podľa stáročnej tradície regionálnych motívov. Tohtoročnú výstavu, ktorú mohli diváci obdivovať v Dome čipky, pripravila Erzsike Józsefne Fejes. – Chceli by sme odovzdávať ďalej ľudové umenie Maďarov. Našim cieľom je ukazovanie pokladov, ktoré sa skrývajú v taškách a kufroch, a taktiež šírenie vedomosti a zručnosti potrebných pre ich vytváranie. Chceli by sme, aby sa mladí ľudia naučili prišívať gombíky a vyšívať. Keď pripravujeme rodinnú výstavu veríme, že je dôležité vyrobiť krásne dekorácie a prezentovať ich – povedala Józsefne Fejes.

Ihlový krúžok bol založený pred tromi rokmi. Skupinu tvoria zanietení pedagógovia, oddaní potrebe pestovať tradície. Šijú, háčkujú, vyrábajú rôzne predmety každodennej potreby, zdobené motívmi ľudového umenia. Veria, že vlastná práca je vždy a všade cennejšia ako akýkoľvek iný výrobok zakúpený v obchode. Pridaná hodnota zostáva navždy. Józsefne Fejes rozprávala o činnosti krúžku: - Našim cieľom je nielen to, aby sme sami šili, chceme toto umenie odovzdávať ďalej. Výroba bábok a šitie je tiež umením tvorenia predmetov. Vlastná práca je najviac cenená. Pred rokmi naše starký šili, aby vyzdobili domy. Na výstave máme aj takéto výrobky, pretože by sme ich mali napodobňovať – podčiarkla Erzsike Józsefne Fejes.

(Laszló Pal)

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.