Autobusom a vlakom na juhu Maďarskej nížiny- Verejná doprava v krajine medzi Dunajom a Tisou

 Na juhu Maďarska sa vlaky či autobusy využívajú vtedy, keď si ľudia vyberú vzdialenejšie destinácie alebo chcú využiť hromadnú dopravu. S výnimkou niekoľkých väčších miest tu nepremávajú električky ani trolejbusy a verejnú dopravu v mestách tvoria najmä autobusy. Verejná doprava v regióne je ale na pokraji obrovských zmien, keďže sa začala investícia na trati Budapešť – Belehrad, ktorá výrazne skráti relatívne dlhé časy prepravy.

Verejná doprava v južnej časti krajiny funguje ako spojnica medzi mestami a obcami. Veľa ľudí jazdí autom, na kratšie vzdialenosti na bicykli, ale autobusové linky sú tiež dôležité. Denne stovky ľudí nastupujú do autobusov, aby sa dostali do práce, do školy alebo bližšie k mestským službám a inštitúciám.

Dopravné služby medzi obcami poskytuje akciová spoločnosť Volanbusz KZMR. Výhodou pre cestujúcich je možnosť predpredaja, rezervácie miest a taktiež možnosť kúpiť online lístky na jednu cestu a permanentky. V prípade permanentiek môžu cestujúci využiť aj rôzne zľavy napr. pre žiakov alebo dôchodcov. V rámci programu obnovovania vozidiel, ktorý komunikačná spoločnosť spustila v roku 2018, bolo doteraz uvedených na cesty viac ako 800 nových a renovovaných autobusov, vďaka čomu sa v roku 2020 na národnej úrovni dostalo do ovzdušia o 27 tisíc ton oxidu uhličitého menej. Modernizované sú aj autobusové zastávky a stanice. V Kiskunhalase čoskoro bude tiež dokončená výstavba novej, oveľa modernejšej stanice. Cestovné poriadky sa každoročne analyzujú so zohľadnením názorov a pripomienok cestujúcich. Vo väčších mestách v regióne premávajú miestne linky. Obsluhujú cestujúcich najmä počas veľkej premávky ráno a po skončení vyučovania a pracovného času, preto sa pre tieto účely využívajú prevažne kĺbové autobusy so zvýšenou kapacitou prepravy osôb. V miestnej doprave sa tiež uplatňujú zľavy a cestujúci si môžu kúpiť permanentky.

Obyvatelia regiónu medzi Dunajom a Tisou často využívajú vlaky na zvládnutie väčších vzdialeností, avšak často aj na krátke cesty, najmä pre každodenné dochádzky do práce. Investícia do trate Budapešť – Belehrad, ktorá prechádza krajinou, môže tiež významne podporiť železničnú dopravu v regióne. Po aktuálnej trati, ktorá je v zlom stave, cesta od hranice a okolitých obcí, napr. Kelebie a Kiskunhalasu do hlavného mesta trvá veľmi dlho. Po dlhotrvajúcich prípravných prácach bol v októbri 2021 na železničnej stanici v našom meste slávnostne položený základný kameň výstavby maďarskej časti investície. Spolu s modernizovaným viac ako 150-kilometrovým odsekom a s výstavbou dvoch tratí bude celá investícia zahŕňať 339 kilometrov železničných tratí. Ukončenie všetkých prác je naplánované na rok 2025. Vďaka rozšíreniu aktuálnej a vytvoreniu druhej trate bude železnica môcť poskytovať služby na konkurencieschopnej úrovni aj v osobnej, aj v nákladnej doprave. Plánovaná prípustná rýchlosť je 160 km/h, plánuje sa postavenie 188 tis. m2 protihlukových panelov. Výška novovybudovaných nástupíšť od temena koľajníc bude 55 cm, čo zaistí jednoduché nastupovanie a vystupovanie všetkým cestujúcim. Vznikne päť nových staničných budov: v Delegyhaze, Kiskunlachaze, Domsode, Fulopszallase a Kiskorose. Budú obnovené existujúce budovy na staniciach v Soroksar, Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsany, Kunszentmiklós-Tass, Szabadszallase a Kelebii. Okrem toho vznikne 410 nových parkovísk typu P+R a 440 parkovísk typu B+R (aj pre bicykle) k dispozícii cestujúcich. Investície budú zahŕňať informačné systémy pre cestujúcich, budú nainštalované nové zariadenia na ochranu života a batožiny formou kamier na nástupištiach, čím sa zvýši celková bezpečnosť. Investícia tiež výrazne ovplyvní nákladnú dopravu. Nová trať umožní nápravové zaťaženie do 225 kN a na staniciach budú koľaje na príjem tovaru umožňovať obsluhovanie vlakov s dĺžkou 740 m. Ako bolo povedané pri slávnostnom položení základného kameňa, celá investícia bude realizovaná medzinárodným konzorcium s významným čínskym podielom, disponujúcim veľkými praktickými skúsenosťami a najmodernejšími železničnými technológiami. Modernizácia a rozšírenie železničných riešení medzi Budapešťou a Belehradom prispejú k obohateniu národnej ekonomiky a národnej ekologickej dopravnej technológie, a rozšíria maďarsko-čínske a maďarsko-srbské kontakty. Posilnenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy prispeje k úspešnej realizácii plánov ekologizácie dopravy a priblíži dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050. Medzi významné ciele maďarského železničného programu patrí aj to, aby sa Maďarsko, využívajúc výhody vyplývajúce zo svojej geografickej polohy, stalo európskym centrom nákladnej dopravy, logistiky a distribúcie. Vďaka obnoveniu trate Budapešť – Belehrad bude Maďarsko schopné ponúknuť najrýchlejšiu dopravnú linku vedúcu do gréckych prístavov, ktorá bude spájať ďaleký východ a západnú Európu – zdôraznil minister inovácií a technológií Laszló Palkovics, vládny projektový koordinátor.

 

Vybudovanie najmodernejšej železnice v regióne môže ešte viac posilniť kontakty medzi dvoma susednými krajinami – Srbskom a Maďarskom. Realizáciu projektu sa dá považovať za ukončenie prác, ktoré sa začali pred viac ako 100 rokmi. Táto železničná trať má zaujímavú minulosť. V devätnástom storočí budapešťskí aristokrati a bohatí mešťania každé leto zatvárali okná svojich palácov, svoje byty a spolu s rodinami a sluhami odchádzali do najznámejších letovísk monarchie. V druhej polovici 19 stor. a do začiatku 20 stor. za člena spoločnosti nebol považovaný niekto, kto nevlastnil vilu v Opatiji. Maďarská železnica dnes organizuje aj zájazdy do zahraničia. Obľúbené sú napríklad viacdňové zájazdy vlakom do Prahy. Lístky typu START Europa umožňujú využiť zľavnené cesty už v 15 krajinách. Praktický z každej maďarskej stanice si môžete kúpiť lístok do takmer každej destinácie v krajinách, ktoré sú účastníkmi projektu. So zľavneným lístkom START Europa dospelá osoba môže lacnejšie cestovať maximálne s tromi deťmi vo veku 6-14 rokov. Deti do 6 rokov cestujú zadarmo.

(Feher Erika)

Foto: Levente Jager, Andras Vercz

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.   

 

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.