Rusínsky festival bude jubilejný

 Organizačný tím s radosťou oznamuje, že jubilejný desiaty ročník Rusínskeho festivalu sa uskutoční v plánovanom tradičnom termíne, v posledný májový týždeň. Vstupenky na toto podujatie sú už dostupné.

 

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov.

Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

 

Do mesta Svidník sa dostanete akýmkoľvek dopravným prostriedkom s výnimkou vlaku a lode. Organizátori vrelo odporúčajú z dôvodu šetrenia uhlíkovými palivami niektorý z prostriedkov hromadnej dopravy, cestovný poriadok prepravných spoločnosti je k dispozícii online. V prípade nevyhnutného motorizovaného pohybu po meste je možné využiť niektorú z taxislužieb – aktuálny kontakt získate na tel. č. 1188.

 

Pri zaplatení poplatku za vstup na festival návštevník obdrží náramok, ktorým sa bude preukazovať pri vstupe na jednotlivé časti programu festivalu.

 

Pre návštevníkov festivalu budú v jeho areáli pripravené stánky s jedlom a občerstvením.

 

Platí prísny zákaz vnášať do priestoru konania podujatia sklenené fľaše, pyrotechniku, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy a iné omamné látky, akékoľvek horľaviny, zbrane a výbušniny. Zakázané je každé konanie návštevníkov festivalu,

ktoré by bolo porušením platných a účinných predpisov v mieste a čase konania festivalu (zákony SR, vyhlášky mesta Svidník). Zakázané je teda hlavne také konanie návštevníkov, ktoré je spôsobilé privodiť ujmu na právach (zdraví, vlastníctve, súkromí,

dôstojnosti…) iných návštevníkov alebo osôb zúčastnených na festivale. Zakázané je aj stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov.

 

Cena za permanentku bola v marci 5€. V apríli bude štvordňová permanentka stáť 10€. Od 1.05. je cena 15€ za permanentku. Jednodňový vstup na hlavný program bude 10€. Permanentka bude platiť už od štvrtkového programu. Preto neváhajte a zakúpte si permanentky za najvýhodnejšiu cenu. UPOZORNENIE: Počas festivalu, na mieste konania, nebude možnosť zakúpiť si výhernú permanentku na všetky štyri dni.

 

Tento festival je obľúbený nielen medzi Rusínmi, ale v celej spoločnosti. Prináša kopu zábavy, tradícii a dobrých vzťahov.  (ver)

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.