Malopoľsko láka turistov

 Na juhu krajiny, v blízkosti rôznych pohorí, ktoré sú charakteristické svojou geologickou rozmanitosťou, obklopené bohatstvom lúk, pasienkov a lesov prerezaných množstvom ciest a trás, leží Malopoľsko. Táto malebná krajina priťahuje každoročne davy turistov, najmä v lete, keď takmer po celý deň, v teple slnka a za sprievodu chladivého vánku môžete obdivovať jej fascinujúcu krajinu zo sedla bicykla. . Najmä teraz, keď je v Malopoľsku každým rokom viac a viac cyklotrás, je vidieť, ako veľmi ich turisti potrebovali a ako ochotne ich využívajú cyklistickí nadšenci.

Projekt Aktívne v Malopoľsku je odpoveďou na rastúcu popularitu Malopoľska ako miesta priateľského k cyklistom. Chceme vyhovieť spoločenskému dopytu po rozvoji ekonomickej ponuky Malopoľska a propagácii miestnych MSP z cyklistického priemyslu a podporiť ich v rozvoji, internacionalizácii a exporte.

V rámci projektu sme vybrali 50 najlepších spoločností v oblasti služieb spojených s bicyklom, ktoré propagujeme spolu s ponukou Malopoľska. Vyše 40 z nich poputuje na najväčšie cyklistické a turistické veľtrhy v Európe, v Holandsku, Španielsku, Nemecku, Dánsku, Kielciach a na študijné pobyty do Talianska, Gruzínska, Španielska a zúčastnia sa aj Svetového cyklistického fóra.

Výsledkom realizácie projektu, spočívajúceho v podpore rozvoja a internacionalizácie služieb súvisiacich s bicyklom, ktoré tvoria ekonomický potenciál regiónu, bude aktivizácia a ekonomická propagácia Malopoľska.

Na tento účel sme vytvorili webovú stránku activwmalopolsce.pl, ktorá bude výkladnou skriňou projektu a miestom, kde budú mať turisti, ktorí hľadajú zaujímavé miesta na aktívny oddych, možnosť zoznámiť sa s ponukami firiem vybraných pre projektu a plánovať zaujímavé miesta na cyklovýlety. Stránka poslúži aj investorom alebo spoločnostiam, ktoré hľadajú nové podniky so zaujímavou ponukou.
Ak máte záujem, navštívte našu stránku ešte dnes.

Pre ľudí, ktorí uprednostňujú hotové produkty pre smartfóny, je vytvorená aj mobilná aplikácia Actively in Malopoľska dostupná v obchode Google Play. Aplikácia bude rovnako ako web miestom, kde nájdeme databázu firiem, ktoré sú priateľské k cyklistom alebo sa špecializujú na cyklistický priemysel. Vďaka nej si na cestách budete môcť skontrolovať, kde sa na danom mieste nachádza najbližší hotel, reštaurácia a pod., priateľská k cyklistom.

 
 
 

In the south of the country, amongst various mountain ranges, characteristic due to their geological diversity, surrounded by numerous meadows, pastures and forests cut by paths and routes, lies Małopolska Region. This picturesque land attracts crowds of tourists every year, especially in summer. In that season, throughout the day, in the warmth of the sun and coolness of the foehn breeze, man can admire its mesmerizing landscape. It is particularly astonishing from the saddle of a bicycle. Especially now, when there are more and more bicycle paths in Małopolska Region every year, you can see how much they were wanted by tourists and how willingly bicycle enthusiasts use them.

 

The Actively in Małopolska Region project is a response to the growing popularity of Małopolska Region as a cyclist-friendly place. We face the social demand for the development of the economic offer of Małopolska Region as well as the promotion of local SMEs from the bike-friendly industry. Finally we support them in development, internationalization and export.

 

Within the project, we selected the 50 best companies in the area of ​​bicycle-related services that we promote with the offer of Lesser Poland along. Over 40 of them will go to the largest bicycling and touristic exhibitions in Europe, for instance in the Netherlands, Spain, Germany, Denmark, Poland (city of Kielce) and on study visits to Italy, Georgia, Spain. We are also aiming now to participate in the World Bicycle Forum.

 

The result of the project implementation, consisting in supporting the development and internationalization of bicycle-related services, constituting the economic potential of the region, will surely be the activation and economic promotion of Małopolska Region.

 

In order to achieve it, we have created the website: activwmalopolsce.pl, which will be the showcase of the project and a space for tourists to seek interesting places for active recreation. That solution will provide the opportunity to get acquainted with the companies’ offers selected for the project. On the other hand that may enable them to plan interesting bicycle trips. The website will also be helpful to investors or companies looking for new enterprises with an interesting offer.

Interested? Visit our website today.

 

For people preferring ready-made products for smartphones, there has also been created a mobile application Actively in Małopolska Region. 

It is available in the Google Play store. The application, like the website, will be a place where we will find a database of companies that are friendly to cyclists or specialize in the bicycle-related industry. Thanks to it, while on the road, you will be able to check where the nearest hotel, restaurant, etc. (friendly to cyclists) is located.

 

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.