Z REGIÓNU
 
Ako sa Svidník saral o ľudí počas pandémie?
zobraziť celý článok Mesto Svidník počas covid pandémie dbalo na dennej báze na dodržiavanie opatrení a vyvíjalo sa veľké úsilie na zníženia rizika nákazy občanov.
O redakcii Dukla
zobraziť celý článok V januári 1978 vyšlo prvé vydanie novín s názvom Dukla. Odvtedy sa noviny i práca v nich menila. Vystriedalo sa tu niekoľko vydavateľov, šéfredaktorov i redaktorov. Kedysi museli redaktori pracne spracovávať informácie z knižníc či úradov. Dnes im veľmi pomáha internet, či...
SPOZNAJTE TRADÍCIE A ZVYKY RUSÍNOV SKRZE KNIHU RECEPTOV
zobraziť celý článok Oli Džupinková je rodená Rusínka, ktorá pracuje ako moderátorka spravodajstva v najpočúvanejšom rádiu na Slovensku, v Rádiu Expres. Vďaka svojim rodičom a starým rodičom hovorí po rusínsky a vie uvariť aj tatarčané pirohy.
Osobnosti nášho mesta
zobraziť celý článok Vo Svidníku a jeho okolí žilo a žije množstvo nadaných a talentovaných ľudí, odborníkov a nadšencov pre svoju prácu. Prinášame Vám len zopár z nich.
Okresy pod Duklou sú bez železnice i mestskej hromadnej dopravy
zobraziť celý článok Okresy Svidník a Stropkov nemajú vybudovanú železnicu. V týchto mestách nie je ani mestská hromadná doprava. Takže v tomto smere obyvatelia regiónu trpia a sú nzevýhodnení. Avšak, prímestká autobusová doprava sa snaží na tieto nevýhody reflektovať.
Svidník bude mať cyklotrasu a most
zobraziť celý článok Vo Svidníku a jeho okolí je málo oficiálnych cyklochodníkov a cyklotrás. To by sa však malo zmeniť. Mesto Svidník získalo prostriedky na projektovú dokumentáciu (PD) cyklistického chodníka. Zámerom je vytvoriť PD na tri nové cyklotrasy a nový cyklomost, ktorý spojí v sútoku...
Osobnosti nášho mesta
zobraziť celý článok Vo Svidníku a jeho okolí žilo a žije množstvo nadaných a talentovaných ľudí, odborníkov a nadšencov pre svoju prácu. Prinášame Vám len zopár z nich.
Kraj pod Duklou pripomína veľké utrpenie počas vojny
zobraziť celý článok Kraj pod Duklou bol ťažko skúšaný a poznačený obrovským preliatím krvi. Od poľských hraníc až po Svidník je množstvo pamätníkov, tankov i cintorínou, ktoré pripomínajú obetované životy padlých. Pamätníky pripomínajú obe svetové vojny.
Dukelský beh mieru volá nových bežcov
zobraziť celý článok 4. september 2022. To je dátum tohtoročného Dukelského behu mieru. Ide o najstaršie športové podujatie v regióne. Aká je však jeho história?
Svidník vo svojej histórii
zobraziť celý článok Boli ste už vo Svidníku? Nie? Tak príďte. Mesto leží v severnej časti Nízkych Beskýd, pri ústí rieky Ladomirky do Ondavy v nadmorskej výške okolo 230 m. Mesto vzniklo v roku 1944 spojením dvoch dedín Nižný Svidník, ležiaci pri ľavom brehu Ladomirky a Vyšný Svidník, ležiaci...