HISTÓRIA
 
Z histórie vodného diela Veľká Domaša
zobraziť celý článok Vodné dielo Domaša bolo vybudované v povodí Bodrogu na toku Ondavy v rokoch 1962 - 1967 ako súčasť vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Jeho účelom bola akumulácia vody pri vyšších prietokoch a okrem nich aj na priemyselné využitie. Voda z Domaše sa využíva na...
Predošlá 1/1 Ďalšia