ZO ŠKÔL
 
Čas radosti a veselosti
zobraziť celý článok Sú už vaše domovy plné vianočnej atmosféry? Všetko je vyupratované, rozvoniavajú medovníčky.... Aj toto patrí k Vianociam. Vianoce – čas pokoja a lásky, milých prekvapení a darčekov. Najväčším darom pre každého človeka je Boží Syn – ktorého narodenie v meste...
Vianoce opäť nežne klopú na dvere. Je to čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní , známi
zobraziť celý článok Takto sa stretli v nedeľu i obyvatelia Mestiska a zasadli si k spoločnému predvianočnému stolu v sále kultúrneho domu. O chvíľu plnú vianočnej atmosféry sa im postarali žiaci tunajšej základnej i materskej školy, ktorí pod vedením svojich pedagógov pripravili zaujímavý i...
Od Lucie do Vianoc - každá noc má zvláštnu moc.
zobraziť celý článok Už samotný príchod žiakov, pedagógov i ostatných zamestnancov dýchal čarovnou atmosférou. Pri vstupe do školy musel každý vystúpiť na magický Luciin stolček, ktorý bol posypaný makom. Kto sa chcel naozaj stať súčasťou čarovnej Luciinej noci, musel vypiť záhadný Luciin...
Čas radosti, veselosti...
zobraziť celý článok Príchod najkrajších sviatkov v roku – Vianoce sú na Základnej škole v Kračúnovciach neodmysliteľne spätý s Vianočným bazárom. Už po štvrtýkrát žiaci všetkých tried usilovne pracovali, tvorili, fantazírovali spolu so svojimi triednymi učiteľmi i rodičmi, aby v deň D mohli...
Mikuláš v ZŠ a MŠ v Kružlovej
zobraziť celý článok Ani tohto roku nezabudol Mikuláš na deti z obce Kružlová. Navštívil ich v Základnej i Materskej škole a prišiel im rozdať darčeky. Deti sa veľmi potešili a na oplátku si pripravili pre neho bohatý program. Vystúpili s pesničkami za doprovodu pedagógov, zahrali mu divadielko,...
Predošlá 1/1 Ďalšia