Zreštaurovaná renesančná tabuľa dostala čestné miesto v múzeu

Vzácna renesančná tabuľa zobrazujúca niekdajšieho stropkovského panovníka Žigmunda Peteho sa po obnove konečne dostala na čestné miesto. Vďaka spolupráci mesta Stropkov a rímskokatolíckej farnosti sa z Ministerstva kultúry SR podarilo získať 5-tisícovú dotáciu na zreštaurovanie pamiatky zo 17. storočia. Od polovice marca je inštalovaná pri vstupe do kaštieľa, v ktorom sídli pobočka prešovského Krajského múzea.  

„Renesančná tabuľa z roku 1661 je veľmi vzácnou sakrálno-svetskou pamiatkou nášho mesta. Tento, dnes už zreštaurovaný originál, sa do roku 1996 nachádzal na južnej strane kostolnej veže vo výške približne 10 metrov. V roku 1998 ho tam nahradila hodnoverná kópia. Treba tiež povedať, že originál bol odvtedy nevhodne uskladnený v areáli mestského úradu, kde ležal roky zabudnutý a ďalej chátral,“ priblížil mestský historik Ľuboslav Šmajda. V rámci dôslednejšej starostlivosti a prezentácie stropkovských kultúrnych pamiatok po roku 2015 mesto zabezpečilo presun originálu do dôstojných priestorov kaštieľa. V roku 2017 sa stala tabuľa súčasťou prvej muzeálnej výstavy s názvom Mária, matka Ježišova. Samospráva s cirkvou hľadali možnosti, ako tabuľu zreštaurovať a dostať ju ešte viac do povedomia verejnosti. To sa napokon v tomto roku podarilo. „Celkové náklady na reštaurovanie dosiahli 5820 eur. Reštaurátorské práce zabezpečil akad. soch. Martin Kutný so svojím tímom pracovníkov v Bardejove. Takmer 800-kilogramová tabuľa bola ukotvená na stenu vo vstupnej hale kaštieľa. Samotné osadenie zabralo niekoľko hodín, ale výsledok nepochybne stojí za to. Možno symbolicky, ale aj v aktuálnom mestskom kalendári sa o tejto tabuli píše práve v mesiaci marec,“ dodal Ľ. Šmajda.

Zaujímavosťou je, že až do roku 2015 bol výjav na tabuli mylne interpretovaný. „V literatúre venujúcej sa dejinám Stropkova tam bol dlhodobo chybne prezentovaný šľachtic, ktorý kľačí v zbroji pred Immaculatou v oblakoch. V monografii Stropkova z roku 1994 sa píše, že ním bol Ján Pete z Gerše, ktorý dal túto pamiatku zhotoviť v roku 1675 pri príležitosti prestavby kostola. Obe chybné informácie, meno šľachtica a rok, dala na pravú mieru až historička, rodáčka zo Stropkova Stanislava Rovňáková,“ vysvetlil mestský historik. Samotný nápis v pravej časti tabule hovorí o tom, že kľačiacim mužom bol Žigmund Pete z Gerše, ktorý dal zhotoviť tabuľu počas prestavby kostola v roku 1661. Ide práve o toho Žigmunda, ktorý dal dobudovať stropkovský hrad, zaslúžil sa o opravu kostola a pred 351 rokmi založil Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - najstaršie bratstvo tohto typu na Slovensku. Zaslúžil sa tiež o príchod františkánov do Stropkova.

Žigmund Pete zomrel na Stropkovskom hrade v roku 1675 a pochovaný bol do krypty pod farským kostolom, kde odpočíva spolu s ďalšími členmi jeho rodu. Práve on, ako verný kresťan, postavil v Stropkove akúsi hrádzu pred šírením myšlienok reformácie. Renesančná tabuľa je dôkazom vrúcnej úcty k Panne Márii a bohatej histórie mesta Stropkov.

Peter Novák

hovorca mesta Stropkov


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk