KORONAVÍRUS: Tak, ako bol pred rokom, teraz je opäť strašiakom

COVID-19 stále útočí aj v našom regióne. Pripomeňme, že pred rokom  sa to celé začalo. Prvý prípad v okrese i kraji bol zaznamenaný v Giraltovciach. Aj v tomto období sa tam objavili nové prípady.

Prvý potvrdený prípad ochorenia koronavírusu v Prešovskom kraji bol zaznamenaný presne pred rokom v meste Giraltovce. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku 14. marca 2020 potvrdil pozitívny nález na respiračné ochorenie COVID-19 u testovanej osoby z Giraltoviec. Pozitívne testovaným mužom bol vtedy poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý sa v tom období vracal z lyžovačky v Rakúsku. Keďže o chorobe nemal ani tušenia, dostavil  sa na zasadnutie mesta, kde nevedomky nakazil ďalšieho pracovníka mesta. Hoci sa obaja nakazení dali dobrovoľne otestovať a vírus aj ich samotných prekvapil, našťastie sa z neho rýchlo dostali. V karanténe bol aj mestský úrad a 80 percent zamestnancov sa obávalo ďalšieho priebehu, po čase bol opäť v karanténe.

OTVORENÉ/ZATVORENÉ ŠKôLKY

Zatiaľ, čo na začiatku bol vírus nebezpečnejší pre starších ľudí, podľa odborníkov ohrozuje v súčasnosti aj deti. Po roku sa objavili aj ďalšie nové prípady, naďalej sa vyskytuje a šíri v rámci svidníckeho i stropkovského okresu. Pre okres Svidník je aktuálne, ku dňu 12.03.2021, evidovaných 2295 pozitívnych výsledkov testov na nový koronavírus. Z tohto dôvodu boli minulý týždeň niektoré školské a predškolské zariadenia. Vo svidníckych škôlkach bola prevedená kontrola. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku urobil ešte v minulom týždni kontrolu v materských školách vo Svidníku, ktorá mimoriadne pozitívne zhodnotila dodržiavanie epidemiologických opatrení v školských zariadeniach a odporúča prevádzkovanie predškolských zariadení v našom meste. Základné a materské školy v pôsobnosti mesta Svidníku sú v prevádzke podľa záujmu zákonných zástupcov na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8.3.2021,“ informuje na mestskej svidníckej stránke vedúca odboru ŠKŠaM MsÚ Svidník Erika Červená. Materské školy vo Svidníku tak mohli od pondelka 22. marca otvoriť prevádzky vo všetkých triedach a pre všetkých škôlkarov. „Toto rozhodnutie prišlo na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Svidník a so súhlasom zriaďovateľa, čiže mesta Svidník. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti, ktorý dieťa privádza a aj odvedie z MŠ musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,“ uvádza stránka mesta Svidník. Dve triedy v MŠ Giraltovce po tieto dni môžu navštevovať iba pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. (mc)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk