VOĽNE DOSTUPNÉ WIFI UŽ SPUSTENÉ

Aktivita pod názvom WiFi PRE TEBA prinesie pre každého pripojeného užívateľa dostupné surfovanie na sieti a ako uvítacia stránka sa zobrazí www.svidnik.sk.

V rámci tohto projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 14250,00 eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra so špecifickým cieľom Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN.

Cieľom bolo sprístupniť občanom širokopásmový internet prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. To sa podarilo, vo Svidníku máme 10 prístupových bodov na verejných priestranstvách o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Svidník chce byť samosprávou pre každú vekovú kategóriu a v dnešnej on-line dobe je to obzvlášť nevyhnutné, preto sa mesto zapojilo do projektu na vybudovanie WiFi prístupových bodov pre domácich i návštevníkov.

„Skvalitniť život v meste sa týka všetkých sfér, od chodníkov a ciest až po voľné dostupné WiFi, ktoré je prístupné v uliciach mesta bezplatne. Realizáciu projektu zabezpečovala firma Jaco, s.r.o. ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní a ďalej sa bude starať o prípadné odstránenie nedostatkov v počiatočnej fáze zabehávania Free Wifi,“ informovalo vedenie mesta.

-fec-

Zdroj: svidnik.sk


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk