Zákonnú povinnosť sčítať sa elektronicky si splnilo 67 % obyvateľov

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo 67 % obyvateľov Slovenska. Rozdiely medzi krajmi pokračujú. Najvyšší podiel sčítaných má Žilinský kraj a najnižší Košický kraj.

Výsledky sčítania obyvateľov po štvrtom týždni. Doteraz sa sčítalo 67 % obyvateľov, čo je takmer 3 770 000 sčítaných.

Výsledky v rámci krajov a krajských miest

Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo už 72 % obyvateľov a tento kraj má teda prvenstvo v podiele sčítaných obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 70,5 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 69,7 % sčítaných obyvateľov. Bratislavský kraj sa prepadol na štvrté miesto so 69 % sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji si zatiaľ zákonnú povinnosť elektronicky sa sčítať splnilo 67,8 % obyvateľov. Vyše 64 % sčítaných obyvateľov zhodne dosahujú Banskobystrický a Prešovský kraj. Košický kraj eviduje takmer 60 % sčítaných obyvateľov.

V rebríčku krajských miest vedie mesto Banská Bystrica so 71,3 % sčítaných obyvateľov a na druhom mieste je Trenčín s viac ako 71 % sčítaných obyvateľov.

Aj ostatné krajské mestá sa blížia k 70 %, keď Žilina má sčítaných 70 % obyvateľov, mesto Trnava 69,6 % Prešov 69,4 % a Nitra 69 %.

TOP mestá nad 10 000 obyvateľov

Suverénne najviac sčítaných obyvateľov má z miest nad 10 000 obyvateľov Dolný Kubín v Žilinskom kraji, až 74 % sčítaných. Druhá priečka patrí mestu Senec v Bratislavskom kraji so 72, 7 % sčítaných obyvateľov. V Trnavskom kraji má najviac sčítaných obyvateľov mesto Senica 70,7 %, v Trenčianskom kraji mesto Prievidza 70,8 %, v Nitrianskom Šaľa 71,8 %, v Banskobystrickom Zvolenskom 69,5 %, v Prešovskom kraji Poprad 71,3 % a v Košickom kraji Spišská Nová Ves, ktorá má 68,6 % sčítaných obyvateľov.

TOP obce v sčítaní obyvateľov

Prvenstvo v rámci Slovenskej republiky stále udržiava malá obec v Prešovskom kraji Nižná Pisaná, ktorá eviduje 98 % sčítaných obyvateľov. Ďalšia obec, ktorá má viac ako 95 % sčítaných obyvateľov, je z Košického kraja - Kobeliarovo. Tretia priečka patrí obci v Banskobystrickom kraji Horný Badín s 94,5 % sčítanými obyvateľmi. Nad 94 % má aj obec Trstené zo Žilinského kraja.

Bratislava a Košice

Hl. mesto Bratislava má 67,7 % sčítaných a mesto Košice 64,5 % sčítaných obyvateľov.

Z mestských častí Bratislavy sa najlepšie sčítaniu darí v Jarovciach, kde je sčítaných 83 %, v Čunove, kde je sčítaných 74,6 % obyvateľov, v Rusovciach 73,4 % a v Devíne 70,5 % sčítaných obyvateľov. V Košiciach sú prvé tri priečky tesné. Košice - mestská časť Kavečany 74,5 %, Košice - mestská časť Lorinčík 74,4 % a Košice - mestská časť Pereš 74 % má sčítaných obyvateľov.

Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina:

„Som veľmi milo prekvapený reakciou obyvateľov Slovenska na sčítanie. Prebieha výlučne elektronicky po prvý krát v našej histórii a účasť vnímam ako veľmi povzbudivú. Som, samozrejme, hrdý, že náš región vedie vo výsledkoch a budeme sa snažiť takto aj pokračovať. Na kampani spolupracujeme so Štatistickým úradom SR a informácie podávame na všetkých nosičoch, ktoré má mesto k dispozícii. Veríme, že sčítanie bude úspešne, pretože je veľmi dôležité. Budeme vedieť plánovať nielen rozvoj mesta, ale celej našej krajiny vďaka kvalitným dátam.“

Hovorkyňa mesta Banská Bystrica Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.:

„Nesmierne nás teší, že ako mesto stále vedieme v sčítaní obyvateľov. Snažili sme sa využiť rôzne komunikačné nástroje, hlavne naše mestské. Pravidelne využívame aj sociálne siete a tlačové správy. Správcovia domov nám pomáhajú distribuovať letáky. Poskytujeme osobné poradenstvo obyvateľom prostredníctvom telefónu. Propagačné materiály máme k dispozícii aj v anglickom jazyku. Najčastejšie kladené otázky sa týkajú detí a overujú si dátum posledného uzavretého manželstva.“ 

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

„V úvode sčítania sme viackrát komunikovali, že podľa zisťovaní ŠÚ SR o využívaní informačno - komunikačných technológií je približne 70 % obyvateľov schopných sčítať sa sami elektronicky. Veľmi ma teší, že sa blížime k tomuto cieľu. Chcem zároveň zdôrazniť, že sčítať sa elektronicky je povinnosť pre každého a ten, kto sa elektronicky sčítať dokáže, by tak mal urobiť do konca marca. Asistované sčítanie je totiž prioritne určené len pre digitálne vylúčených. Preto je potrebné využiť ešte dva posledné týždne elektronického sčítania a splniť si svoju povinnosť.“

Sčítanie je pre obyvateľa povinné

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk