POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA BUDÚ ROKOVAŤ O REKONŠTRUKCII IHRISKA ZA 650 TISÍC EUR

Rekonštrukcia ihriska pri základnej škole na Ul. 8. mája je veľmi zaujímavýprojekt, ktorý má mládež viesť ku atletike a všestrannosti v športovaní. Ihrisko s umelou trávou, atletickou dráhou s doskočiskom a s možnosťami pre kolektívne športy by mohol vyrásť ešte v tomto roku. Celkové náklady na rekonštrukciu ihriska pri ZŠ na Ul. 8. mája predstavujú 650.000 eur, mesto verí, že sa to podarí súťažou ešte znížiť.

Vysvetľuje primátorka Marcela Ivančová: „Momentálne sa ideme uchádzať o podporu zo Slovenského olympijského a športového výboru. Do konca marca je termín na predkladanie zámerov. Je možné získať spolufinancovanie až 50 percent, robíme všetko pre to, aby sme získali čo najviac bodov a boli sme v procese úspešní. Plánom je, aby to bolo dokončené do konca roka, ako nám to situácia s pandémiou umožní.“

Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom modernizácie ihriska pri ZŠ 8. mája bol predložený Mestskej rade a bude prerokovaný aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 29. marec 2021.

-fec-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk