PREZIDENTKA VYMENOVALA NOVÝCH PROFESOROV, MEDZI NIMI AJ NÁŠHO RODÁKA MILANA ŽUKOVIČA V ODBORE FYZIKA.

Prezidentka vymenovala nových profesorov, medzi nimi aj Milana Žukoviča v odbore fyzika, nášho rodáka a absolventa Gymnázia DH vo Svidníku.

Je to poslanie, konštatovala Čaputová

Prezidentka nových profesorov požiadala, aby vo svojom ďalšom pôsobení vždy brali do úvahy, že vzdelanie zaväzuje a titul profesora zaväzuje ešte viac. „Práve vy môžete svojím pôsobením zveľaďovať to najcennejšie čo máme – morálny a odborný potenciál našej mladej generácie, ktorá predstavuje budúcnosť republiky,“ zdôraznila Čaputová.

Hlava štátu zároveň dodala, že ju znepokojuje fakt, že okrem pandémie sa musí spoločnosť čo najskôr vysporiadať aj s infodémiou. Patologickému šíreniu konšpirácií totiž podľa nej podliehajú aj ľudia s akademickým vzdelaním, napríklad učitelia. „Preto je dôležité, aby ste v ešte väčšej miere ako doteraz viedli svojich študentov k tomu, aby mysleli kriticky, aby mysleli samostatne,“ pripomenula prezidentka s tým, že pre budúcnosť Slovenska to má kľúčový význam.

Povolanie vysokoškolského pedagóga a vedca nepatria k najľahším, ani ku komfortným, ak sa vykonávajú s plnou vážnosťou ako životné poslanie. Čaputová skonštatovala, že je to poslanie, ktoré má pre spoločnosť a pre budúcnosť republiky veľký význam.

Kto je Prof. doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.?

Milan Žukovič je spolugarantom doktorandského študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a

členom odborovej komisie doktorandského študijného programu Teoretická fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na Prírodovedeckej fakulte pôsobí od roku 2009, jeho predchádzajúce akademické pôsobiská boli Slovenská akadémia vied (1990),Technická Univerzita v Košiciach ( 1 9 9 1 - 1 9 9 8 ) , U n i ve r z i t a Kyushu v Japonsku (1996- 2002) a Technická univerzita Kréty v Grécku (2006-2008). Prof. doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD. sa tiež venuje interdisciplinárnym (hlavne geoštatistickým a environmentálnym) aplikáciám fyzikálnych modelov. Je členom redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Frontiers in Computational Physics a recenzentom v 17 odborných časopisoch.

 

Zdroj: https://www.upjs.sk,

www.ta3.sk

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.